Croeso i Eisteddfod Y Fenni

- sy'n rhoi cyfle i bawb gystadlu - yn bobl ifainc ac oedolion, yn lleol ac o bell, trwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg.

Sut i gystadlu – 4 i 11 oed

Mae croeso cynnes i unrhyw un gystadlu yn Eisteddfod Y Fenni, ble bynnag y maen nhw'n byw, os ydyn nhw am gystadlu yn Gymraeg neu yn Saesneg, ac os ydyn nhw'n cystadlu fel unigolion, neu fel aelodau o grwpiau neu ysgolion. Darllen mwy

Sut i gystadlu – 11 i 18 oed

Croeso i unrhyw un gystadlu sydd rhwng 11-18 oed. Does dim rhaid i chi fyw'n lleol a gallwch gystadlu naill ai yn Gymraeg neu yn Saesneg. Darllen mwy

Sut i gystadlu – 18+ oed

Mae Eisteddfod Y Fenni yn rhoi croeso cynnes i unrhyw un i gystadlu, ble bynnag y maen nhw'n byw. Gellir perfformio trwy gyfrwng y Gymraeg neu'r Saesneg. Darllen mwy

Ymweld ag Eisteddfod Y Fenni

Mae croeso mawr i ymwelwyr ddod i gefnogi’r cystadleuwyr a gwerthfawrogi’r talentau! Cynhelir gweithgareddau yng Nghymraeg a Saesneg fel fod pawb yn gallu deall a mwynhau. Darllen mwy

Hanes

Rhwng 1834 a 1853, trefnwyd 10 eisteddfod yn Y Fenni gan Gymreigyddion Y Fenni, cymdeithas sy'n dal i gyfarfod hyd heddiw. Darllen mwy

Am yr Eisteddfod

Trefnir yr Eisteddfod gan bwyllgor gwirfoddol sy`n elwa o frwdfrydedd ac arbenigedd ystod eang o athrawon, cerddorion, caredigion llenyddiaeth a chelf, rhieni a phobl ifainc. Darllen mwy

Eisiau mwy o wybodaeth?

Am fwy o wybodaeth cysylltwch ag Eisteddfod Y Fenni

Newyddion diweddar

Am y newyddion diweddarch am Eisteddfod Y Fenni darllenwch ymlaen neu dilynwch ni ar Facebook neu Trydar (Twitter)

Ganyfenny46 Mai 11, 2022

Y flwyddyn nesaf fe fydd Eisteddfod y Plant a Chystadleuaeth Llenyddiaeth yr Oedolion yn ôl.

Y flwyddyn nesaf fe fydd Eisteddfod y Plant a Chystadleuaeth Llenyddiaeth yr Oedolion yn ôl. 2023.

Adult Eisteddfod Participant 2019
Ganyfenny46 Mai 5, 2022

Eisteddfod Y Fenni 2022

Falch i gyhoeddi fod Eisteddfod Y Fenni yn ol ac yn digwydd ar ddydd Sadwrn, Mehefin 25 ain, Capel y Methodist, Y Fenni. Fydd mwy o fanylion

eisteddfod audience
Ganyfenny46 Mai 5, 2022

Mae Eisteddfod Y Fenni yn Ôl

Eisteddfod Yr Oedolion Eglwys Y Methodistiaid, Y Fenni 25ain Mehefin 2022 Fydd mwy o fanylion a ffurflenni cais ar ein wefan cyn hir.

Abergavenny Eisteddfod - 2018
Ganyfenny46 Ebr 8, 2020

Oherwydd y Coronafeirws bu rhaid canslo Eisteddfod Y Fenni

Yn anffodus, oherwydd Coronafeirws, rhaid canslo Eisteddfod yr Oedolion Y Fenni eleni. Edrychwn ymlaen at Eisteddfod lwyddiannus Yn 2021. Unfo