Cystadlaethau i Oedolion – Llenyddiaeth

Cynhelir Eisteddfod Llwyfan a Llenyddiaeth ar Dydd Sadwrn, Mehefin 29ain 2024.


Cystadlaethau llenyddol

Croeso i unrhyw un gystadlu yn Eisteddfod Y Fenni, ym mhle bynnag y maent yn byw, boed trwy gyfrwng y Gymraeg neu’r Saesneg, ac mae cystadleuaethau llenyddol yn benodol i ddysgwyr hefyd.

Gwelir manylion pellach a rhestr o’r cystadlaethau yn y ffurflen gais isod.

Dyddiadau pwysig

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Mehefin 1af.

Cyflwynir y gwobrau llenyddol yn ystod y Eglwys Methodistiaid, Stryd y Castell, Y Fenni, Mehefin 29ain.

Cyhoeddi’r enillwyr

Os ydy’ch gwaith wedi ennill gwobr, byddwn yn gadael i chi wybod cyn yr Eisteddfod er mwyn i chi gael dod i’r cystadlaethau terfynol, ar ffurf cyngerdd.Yn ystod y cyngerdd datgelir enillwyr y cystadlaethau llenyddol a chyflwynir y gwobrau. Os oes amser, darllenir ambell un o’r darnau buddugol.

Mae’n bosibl y bydd rhai o’r darnau buddugol hefyd yn cael eu cyhoeddi yn y wasg neu ar wefan yr eisteddfod.

Gwobrau

Rhoddir gwobr Gyntaf o £30, Ail o £20 a Trydydd o £10.

Sut i gystadlu

Cwblhewch y ffurflen gais ar-lein, sy’n cynnwys rhestr o’r cystadlaethau a sut i’w gyflwyno.

Lawrlwythwch y ffurflen gais fel Word document neu PDF version.

Neu gallwch yrru eich cais ynghyd â’ch gwaith at Rosemary Williams, 7 Cwrt Newydd, Crickhowell NP8 1AQ.

Cofiwch roi eich ffugenw yn unig ar eich gwaith.

 

CYSTADLAETHAU YSGRIFENEDIG IAITH GYMRAEG

Adran 1 – yn cyfateb i lefelau dysgu Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol

Lefel Mynediad

Ysgrifennwch neges i ddweud diolch am anrheg penblwydd.

(75 o eiriau)

 

Lefel Sylfaen

Ysgrifennwch am eich hoff daith.

(150 o eiriau)

 

Lefel Canolradd

Ysgrifennwch ddarn byr am eich hoff lyfr.

(300 o eiriau)

 

Lefel Uwch

Erthygl ar fater cyfoes sy’n eich poeni chi.

(1000 o eiriau)

 

Adran 2 – cystadlaethau agored i siaradwyr iaith gyntaf ac ail-iaith rhugl

Stori fer neu erthygl

Ysgrifennwch stori fer ffantasi, dim mwy na 1000 o eiriau.

neu

Ysgrifennwch erthygl, dim mwy na 1000 o eiriau, ar “Effaith Streic y Glowyr, 1984-85 ar Gymru heddiw”.


Cerdd

Ysgrifennwch gerdd, hyd at 20 o linellau, ar y testun, “Streic y Glowyr”.


Englyn neu Limerig

Ysgrifennwch englyn gyda’r teitl, “Calan Mai”.

neu

Ysgrifennwch limerig yn cynnwys y gair “gwanwyn”.

 

Nodiadau

Y beirniad Mr Robert Powell
Mynediad £3 i’r Cyngerdd.
Tynnir lluniau ar y noson, a gallant gael eu defnyddio i hybu’r eisteddfod.

Gwybodaeth bellach

Os oes unrhyw ymholiadau gennych, cysylltwch â Rosemary Williams at davidwilliams177@btinternet.com (01873 811814 neu 07929 609689) os gwelwch yn dda.