Noddwyr corfforaethol

Os oes diddoreb gan unrhyw gymdeithas weithio gyda’r Eisteddfod i noddi wobr arbennig cysylltwch â Mavis Griffiths – griffiths67@gmail.com  neu 01873 852689

Mae’r eisteddfod yn hynod ddiolchgar i’r cyrff canlynol am eu cefnogaeth hael yn ystod 2018:

Rotary Club of Abergavenny

Clwb Gwawr Y Fenni,

Abergavenny Town Council

Abergavenny Local History Society

Caldicot Town Council

Cymdeithas Gwenwynen Gwent / Lady Llanover Society

Merched Y Wawr,

King Henry VIII Former Pupils’ Association

Cymreigyddion Y Fenni

Monmouth Welsh Society

James Pantyfedwen Trust (£500)

Abergavenny Town Council

Llanover Community Council