Noddwyr

Rydym yn hynod ddiolchgar i’n noddwyr hael am roi cymorth ariannol ac am gefnogi’r Eisteddfod mewn nifer o ffyrdd gwahanol eraill hefyd.

Os hoffech chi gyfrannu mewn unrhyw ffordd at yr eisteddfod, croeso i chi gysylltu â Rosemary Williams – 01873 811814.

Mrs G Roberts – Knighton
Dr AF a Mrs E Bissell
Mr B Shackleton
Mr Robin Davies
Mr a Mrs A Taurins
Prof M J Rolls
Mr S M a Mrs R F Rintoul
Dr S L James
Mrs Rhina Jones
Dr A a Dr E Morley
Mr J a Mrs R Grant
Mr Huw Evans
Mr J a Mrs V Powell