Cystadlu

Croeso cynnes iawn i Eisteddfod y Fenni, sy’n rhoi cyfle i bawb gystadlu – yn bobl ifainc ac oedolion, yn lleol ac o bell, trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg.

Eisteddfod Y Fenni 2022: Falch i gyhoeddi fod Eisteddfod Y Fenni yn ol ac yn digwydd ar ddydd Sadwrn, Mehefin 25 ain, Capel y Methodist, Y Fenni.

Y flwyddyn nesaf fe fydd Eisteddfod y Plant a Chystadleuaeth Llenyddiaeth yr Oedolion yn ôl. 2023.

Mae canlyniadau’r ddwy eistedfod yn 2018 i’w cael yma, yn ogystal â chanlyniadau’r cystadlaethau llenyddol.