Cystadlu

Croeso cynnes iawn i Eisteddfod y Fenni, sy’n rhoi cyfle i bawb gystadlu – yn bobl ifainc ac oedolion, yn lleol ac o bell, trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg.

Cynhelir eisteddfod yr oedolion nesaf y 13eg Mehefin 2020 o 7.00 – 10.30 y.h. yn Yr Eglwys Methodistiaid, Stryd y Castell, Y Fenni NP7 5EH.

Fe fydd Eisteddfod y Plant a’r Bobl ifanc ddydd Sadwrn 21ain Mawrth 2020 yn Ysgol Brenin Harri’r V111, gan ddechrau am 9 yn y bore.

Mae canlyniadau’r ddwy eisteddfod yn 2018 i’w cael yma, yn ogystal â chanlyniadau’r cystadlaethau llenyddol.