Cystadlaethau Celf a Chrefft – 5-11 Oed

Teitl yr holl cystadlaethau yw ‘Diwrnod Allan yn Nghymru’.

Llenyddiaeth
Barddoniaeth. Bl3 i 6. (lan at 20 llinell ).
Stori ffantasi. Bl.3 i 6. (Lan at 2x A4).

Celf
Peintio .
Bl.1 a 2. Bl. 3 a 4. Bl. 5 a 6.
Maint. Lan at A3. Heb ffrâm.

Ffotograffiaeth
Oed fel am y peintio.
Maint. Lan at 18cm/13cm.

Lluniau gwreiddiol,dim print cyfrifiadur plîs.

Bydd pob enillydd yn cael gwobr arian.

Pob Cystadleuaeth i gael ei rhoi i fewn yn Theatr Melville. Dyddiad cau Mawrth 22ain.

Gwnewch yn siwr fod enw’r ysgol,cystadleuwr a Blwyddyn Ysgol ar bob darn o waith.

Diolch yn fawr am eich cefnogaeth eto ac edrychwn ymlaen i dderbyn cystadleuthau.

Pob lwc.