Ymweld – Eisteddfod yr Oedolion

Cyngerdd Mawreddog 13ain Mehefin 2020

Rhagbrofion o 11.00 y bore yng Nghapel y Methodistiaid, Stryd y Castell, Y Fenni  NP7 5EH

Cystadlaethau terfynol a Chyngerdd Mawreddog
o 7.00 – 10.30 yr hwyr yng Nghapel y Methodistiaid, Castle Street, Y Fenni NP7 5EH

o Perfformwyr ifanc gorau: Côr ieuenctid a pherfformiadau gorau eisteddfod y bobl ifanc
o Unawd lleisiol dan 25
o Unawd offerynnol

Grwp Llefaru
o Cȏr

Egwyl