Cystadlaethau i Oedolion – Llenyddiaeth

Cynhelir Eisteddfod Llwyfan a Llenyddiaeth ar Mehefin 24ain.

Manylion i ddilyn


Cystadlaethau llenyddol

Croeso i unrhyw un gystadlu yn Eisteddfod Y Fenni, ym mhle bynnag y maent yn byw, boed trwy gyfrwng y Gymraeg neu’r Saesneg, ac mae cystadleuaethau llenyddol yn benodol i ddysgwyr hefyd.

Gwelir manylion pellach a rhestr o’r cystadlaethau yn y ffurflen gais isod.

Dyddiadau pwysig

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Mehefin 2ail.

Cyflwynir y gwobrau llenyddol yn ystod y Eglwys Methodistiaid, Stryd y Castell, Y Fenni, Mehefin 24ain.

Cyhoeddi’r enillwyr

Os ydy’ch gwaith wedi ennill gwobr, byddwn yn gadael i chi wybod cyn yr Eisteddfod er mwyn i chi gael dod i’r cystadlaethau terfynol, ar ffurf cyngerdd.Yn ystod y cyngerdd datgelir enillwyr y cystadlaethau llenyddol a chyflwynir y gwobrau. Os oes amser, darllenir ambell un o’r darnau buddugol.

Mae’n bosibl y bydd rhai o’r darnau buddugol hefyd yn cael eu cyhoeddi yn y wasg neu ar wefan yr eisteddfod.

Gwobrau

Rhoddir gwobr Gyntaf o £30, Ail o £20 a Trydydd o £10.

Sut i gystadlu

Cwblhewch y ffurflen gais ar-lein, sy’n cynnwys rhestr o’r cystadlaethau a sut i’w gyflwyno.

Please download and fill in the entry form as a Word document or a PDF version.

Neu gallwch yrru eich cais ynghyd â’ch gwaith at Rosemary Williams, 7 Cwrt Newydd, Crickhowell NP8 1AQ.

Cofiwch roi eich ffugenw yn unig ar eich gwaith.

 

CYSTADLAETHAU YSGRIFENEDIG IAITH GYMRAEG

IAITH GYNTAF

Eleni, mae’r cystadlaethau yn cael eu hysbrydoli gan benblwyddi digwyddiadau nodedig.

 

Stori fer neu erthygl
Mae’n 70 mlynedd eleni ers i Ian Fleming gyhoeddi ei nofel James Bond gyntaf.
Ysgrifennwch Stori Fer iasoer, dim mwy na 1000 o eiriau.

neu
Ar 22 Mehefin 1948 cyrhaeddodd y llong Empire Windrush ym Mhrydain.
Ysgrifennwch erthygl, dim mwy na 1000 o eiriau, ar “Aml-ddiwylliannedd yng Nghymru heddiw”.

Cerdd
Ar 22 Mehefin 1948 cyrhaeddodd y llong Empire Windrush ym Mhrydain.
Ysgrifennwch gerdd, hyd at 20 o linellau, ar y testun, “Windrush”.

neu
Enillodd Cynan y Goron yn Eisteddfod Genedlaethol 1923 gyda’i gerdd, “Yr Ynys Unig”.
Ysgrifennwch eich cerdd chi, hyd at 20 o linellau, gyda’r teitl “Yr Ynys Unig”.

 

Englyn neu Limerig
Ar 8 Awst eleni, bydd 60 mlynedd wedi mynd heibio ers y Great Train Robbery.
Ysgrifennwch englyn gyda’r teitl, “Lladrad”.

neu

Ysgrifennwch limerig yn cynnwys y gair “trên”.
AIL IAITH

Lefel Mynediad
Ysgrifennwch neges i brynu tocyn i sioe.
(75 o eiriau)

Lefel Sylfaen
Ysgrifennwch am eich hoff le.
(150 o eiriau)

Lefel Canolradd
Ysgrifennwch ddarn byr am eich diddordebau.
(300 o eiriau)

Lefel Uwch
Erthygl ar eich hoff lyfr neu hoff lyfrau, a pham rydych chi yn ei/eu hoffi.
(1000 o eiriau)

Nodiadau

Y beirniaid
Mynediad £2 i’r Cyngerdd.
Tynnir lluniau ar y noson, a gallant gael eu defnyddio i hybu’r eisteddfod.

Gwybodaeth bellach

Os oes unrhyw ymholiadau gennych, cysylltwch â Rosemary Williams at davidwilliams177@btinternet.com (01873 811814 neu 07929 609689) os gwelwch yn dda.