Cystadlaethau i Oedolion – Llenyddiaeth

Yn anffodus, oherwydd Coronafeirws, rhaid canslo Eisteddfod yr Oedolion Y Fenni eleni. Edrychwn ymlaen at Eisteddfod lwyddiannus Yn 2021.


 

Eisteddfod yr Oedolion: 13 Mehefin 2020

Cystadlaethau llenyddol

Croeso i unrhyw un gystadlu yn Eisteddfod Y Fenni, ym mhle bynnag y maent yn byw, boed trwy gyfrwng y Gymraeg neu’r Saesneg, ac mae cystadleuaethau llenyddol yn benodol i ddysgwyr hefyd.

Gwelir manylion pellach a rhestr o’r cystadlaethau yn y ffurflen gais isod.

Dyddiadau pwysig

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 23ain Mai 2020

Cyflwynir y gwobrau llenyddol yn ystod y Eglwys Methodistiaid, Stryd y Castell, Y Fenni, 7.00 – 10.30 yr hwyr, Dydd Sadwrn 13 Mehefin 2020

Cyhoeddi’r enillwyr

Os ydy’ch gwaith wedi ennill gwobr, byddwn yn gadael i chi wybod cyn yr Eisteddfod er mwyn i chi gael dod i’r cystadlaethau terfynol, ar ffurf cyngerdd.Yn ystod y cyngerdd datgelir enillwyr y cystadlaethau llenyddol a chyflwynir y gwobrau. Os oes amser, darllenir ambell un o’r darnau buddugol.

Mae’n bosibl y bydd rhai o’r darnau buddugol hefyd yn cael eu cyhoeddi yn y wasg neu ar wefan yr eisteddfod.

Gwobrau

Rhoddir gwobr Gyntaf o £30, Ail o £20 a Trydydd o £10.

Sut i gystadlu

Cwblhewch y ffurflen gais ar-lein, sy’n cynnwys rhestr o’r cystadlaethau a sut i’w gyflwyno.

Download a Word Version of the form

Neu gallwch yrru eich cais ynghyd â’ch gwaith at Rosemary Williams, 7 Cwrt Newydd, Crickhowell NP8 1AQ.

Cofiwch roi eich ffugenw yn unig ar eich gwaith.

Nodiadau

Y beirniaid  – Eryl Sheers (Saesneg) a’r Cymreag i’e drefnu
Mynediad drwy rhaglen Cyngerdd Y Nos £5
Tynnir lluniau ar y noson, a gallant gael eu defnyddio i hybu’r eisteddfod.

Gwybodaeth bellach

Os oes unrhyw ymholiadau gennych, cysylltwch â Rosemary Williams at davidwilliams177@btinternet.com (01873 811814) os gwelwch yn dda.

CYMRAEG – DOSBARTH AGORED

Stori fer

Stori fer gyda’r teitl “Degawd Newydd”.

(Dim mwy na 1000 o eiriau.)

Cerdd

“Storm”

(Hyd at 20 o linellau)

Englyn neu Limerig

Cerdd ar ffurf englyn neu limerig yn cynnwys y gair “llifogydd”.

 

CYSTADLAETHAU IAITH SAESNEG
English Short Story: (not more than 1,000 words) A New Decade”

English Poem: (not more than 20 lines): “Storm”

English Limerick: to include the word “flood/s)

 

CYSTADLAETHAU I DDYSGWYR O BOB LEFEL

 

CYSTADLAETHAU I DDYSGWYR

Lefel Mynediad

Ysgrifennwch nodyn I ddiolch am anrheg.

(75 o eiriau)

Lefel Sylfaen

Ysgrifennwch ddyddiadur am benwythnos i ffwrdd.

(150 o eiriau)

Lefel Canolradd

Ysgrifennwch darn byr am ddigwyddiad Cymraeg i bapur bro “Pobl y Fenni”.

(300 o eiriau)

Lefel Uwch

Erthygl o ddiddordeb lleol sy’n addas i’w gyhoeddi ym mhapur bro “Pobl y Fenni”.

(1000 o eiriau)