Cystadlaethau i Oedolion – Llenyddiaeth

Eisteddfod yr oedolion: 29 Mehefin 2019

Cystadlaethau llenyddol

Croeso i unrhyw un gystadlu yn Eisteddfod Y Fenni, ym mhle bynnag y maent yn byw, boed trwy gyfrwng y Gymraeg neu’r Saesneg, ac mae cystadleuaethau llenyddol yn benodol i ddysgwyr hefyd.

Gwelir manylion pellach a rhestr o’r cystadlaethau yn y ffurflen gais isod.

Dyddiadau pwysig

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 14 Mehefin 2019

Cyflwynir y gwobrau llenyddol yn ystod y Eglwys Methodistiaid, Stryd y Castell, Y Fenni, 7.00 – 10.30 yr hwyr, Dydd Sadwrn 29 Mehefin 2019

Cyhoeddi’r enillwyr

Os ydy’ch gwaith wedi ennill gwobr, byddwn yn gadael i chi wybod cyn yr Eisteddfod er mwyn i chi gael dod i’r cystadlaethau terfynol, ar ffurf cyngerdd, y 16 Mehefin, os mynnwch. Yn ystod y cyngerdd datgelir enillwyr y cystadlaethau llenyddol a chyflwynir y gwobrau. Os oes amser, darllenir ambell un o’r darnau buddugol.

Mae’n bosibl y bydd rhai o’r darnau buddugol hefyd yn cael eu cyhoeddi yn y wasg neu ar wefan yr eisteddfod.

Gwobrau

Rhoddir gwobr gyntaf o £30.00 i enillydd pob cystadleuaeth.

Sut i gystadlu

Cwblhewch y ffurflen gais ar-lein, sy’n cynnwys rhestr o’r cystadlaethau a sut i’w gyflwyno.

Download a Word Version of the form

Neu gallwch yrru eich cais ynghyd â’ch gwaith at Rosemary Williams, 7 Cwrt Newydd, Crickhowell NP8 1AQ.

Cofiwch roi eich ffugenw yn unig ar eich gwaith.

Nodiadau

Ein beirniaid yn 2018 yw Jane Blank (Saesneg) a Chymraeg i’w gadarnhau.
Mynediad drwy rhaglen Cyngerdd Y Nos £3.
Tynnir lluniau ar y noson, a gallant gael eu defnyddio i hybu’r eisteddfod.

Gwybodaeth bellach

Os oes unrhyw ymholiadau gennych, cysylltwch â Rosemary Williams davidwilliams177@btinternet.com (01873 811814) os gwelwch yn dda.

IAITH GYNTAF

Stori fer
Stori fer ffantasi am fôr-forwyn/forynion neu fôr-leidr/ladron.
(Dim mwy na 1000 o eiriau.)

Cerdd
“Y Môr”
(Hyd at 20 o linellau)

Englyn neu Limerig
Cerdd ar ffurf englyn neu limerig yn cynnwys y gair “llong”.

AIL IAITH

Lefel Mynediad
Ysgrifennwch baragraff am wyliau ar lan y môr.
(75 o eiriau)

Lefel Sylfaen
Ysgrifennwch stori i wefan am ddigwyddiad yn ymwneud â’r môr.
(150 o eiriau)

Lefel Canolradd
Ysgrifennwch erthygl yn dathlu Llwybr Arfordir Cymru.
(300 o eiriau)

Lefel Uwch
“Tref harbwr traddodiadol neu farina modern”. Ysgrifennwch draethawd yn trafod.
(1000 o eiriau)