Partneriaid Cyllido

Cafwyd cymorth ariannol sylweddol gan y cyrff canlynol. Mae’r Eisteddfod yn ddiolchgar iawn iddynt, nid yn unig am y cymorth hwn, ond hefyd am eu parodrwydd i roi cyngor a chymorth pan fo’r angen.

Mae croeso i  gynghorau lleol neu trysorfeydd sydd â ddiddordeb mewn gweithio gyda’r Eisteddfod i gefnogi ei bwriadau gysylltu â Mavis Griffiths@gmail.com –  neu 01873 852689

CEFNOGWYD GAN / SUPPORTED BY 

Rotary Club of Abergavenny,  Clwb Gwawr Y Fenni,  Abergavenny Town Council, Abergavenny Local History Society,  Caldicot Town Council, Cymdeithas Gwenwynen Gwent / Lady Llanover Society,  Merched Y Wawr,  King Henry VIII Former Pupils’ Association,  Cymreigyddion Y Fenni,  Monmouth Welsh Society,  James Pantyfedwen Trust (£500), Abergavenny Town Council,  Llanover Community Council

 

 NODDWYR / PATRONS

Dr.A.F. & Mrs E Bissell  Mr Robin Davies  Mr Huw Evans  Mr J & Mrs J G Grant  Dr S L James  Mrs Rhina M Jones  Drs A & E Morley  Mr J & Mrs V Powell  Mr S M & Mrs R F Rintoul  Mrs G Roberts-Knighton  Mr D Edwards  Mr & Mrs A Taurins  Mr & Mrs J Williams