Pobl Ifanc 12-14 oed

Cystadlaethau’r Llwyfan ar gyfer Bl 7 i 9

Mae cystadlu ar gyfer plant o ble bynnag maent yn byw yn Gymraeg a Saesneg.Fe fydd y cystadlu I gyd yn cymryd lle yn Ysgol Brenin Harri’r 8fed am 2.00 yp Ebrill 20fed 2024.

Fe fydd gwobr ariannol ar gyfer pob ennillydd a beirniadiadaeth ysgrifennedig.

Ni fydd rhagbrofion ar gyfer y cystadlaethau ar gyfer Blwyddyn 7 i 9.

Dyma rhestr ar gyfer cystadlaethau’r llwyfan

  1. Llefaru ar gyfer dysgwyr. Oed 12 i 14.
  2. Lleisiol. Cymraeg neu Saesneg.
  3. Grŵp Corawl. Oed.12 i 14.
  4. Llefaru yn Saesneg a Chymraeg. Oed 12 i 14.
  5. Offerynnol Agored yn cynnwys piano.
  6. Darllen ar y pryd. Saesneg neu Gymraeg
  7. Offerynnol/Lleisiol Ensemble. Unrhyw steil.
  8. Dawns Rhydd (dim dawnsio gwerin). Lan hyd at 4 munud a lan at 12 cystadleuydd.e.e. Hip-hop,jazz,ballet,salsa ag ati.

Dyddiad cau ar gyfer y cystadlu yw Mawrth 22ain 2024. Gallwch anfon hefyd ar y we

 

Sut i gystadlu

Cwblhewch y ffurflen gais, sy’n cynnwys y rhestr o gystadlaethau , a’i chyflwyno ar-lein.
Os hoffech chi gopi caled o’r cais, cysylltwch â Rosemary Williams: davidwilliams177@btinternet.com