Author Archive yfenny46

Ganyfenny46

Y Fenni

Image used by kind permission of artist Jeremy Thomas

Ganyfenny46

Eisteddfod Y Fenni 2018

Fydd Eisteddfod Y Fenni 2019 i blant a phobl ifanc yn cael ei gynnal Dydd Sadwrn, Mawrth 30 ain yn Ysgol Gyfyn Brenin Harri VIII, Y Fenni o 9 o’r gloch ymlaen.

Fydd Eisteddfod Y Fenni 2019 i Oedolion yn cael ei gynnal Dydd Sadwrn, Mehefin 29ain yn Yr Eglwys Methodistiaid, Stryd y Castell, Y Fenni, NP7 5EH o 7 o’r gloch ymlaen. Fydd y rhagbrofion yn yr un lle o 11 o’gloch y bore.

 

Ganyfenny46

Croesawyd y cofrestriadau ar gyfer cystadleuaeth Plant

EISTEDDFOD Y FENNI DYDD SADWRN 30ain MAWRTH 2019

Mae croeso cynnes i unrhyw un gystadlu yn Eisteddfod Y Fenni, ble bynnag y maen nhw’n byw, Gallant gystadlu yn Gymraeg neu yn Saesneg, fel unigolion, neu fel aelodau o grwpiau, ysgolion neu syfydlaoedd.

Cystadlaethau

Mae cystadlaethau yn cynnwys canu (lleisiol ac offerynnol), dawnsio gwerin, dawnsio disgo a llefaru ar gyfer unigolion a grwpiau. Gellir gweld rhestr lawn yn y ffurflen gais (gwelir “Sut i gystadlu” isod).

Dyddiadau ac amseroedd

  • Dyddiad cau ar gyfer gwneud ceisiadau: 12ed Mawrth 2019
  • Cynhelir rhagbrofion (os oes mwy na 3 chais i’r gystadleuaeth) cyn yr eisteddfod.
  • Cystadlaethau terfynol ar y llwyfan: o 9 o’r gloch ymlaen, Dydd Sadwrn 30ain Mawrth 2019

Mae mwy o wybodaeth ar gael ar dudalen Cystadlaethau