Author Archive yfenny46

Ganyfenny46

Eisteddfod Y Fenni 2023

Falch i gyhoeddi fod Eisteddfod y Plant a Ieuenctid yn cael ei gynnal, ar Mawrth 25ain, 2023 yn ysgol Uwchradd Harri’s 8fed Y Fenni.

Fydd mwy o fanylion a ffurflenni cais ar ein wefan cyn hir.

Ganyfenny46

Mae Eisteddfod Plant ac Ifanc Y Fenni nol

Manylion ar y we. Safle Ysgol Brenin Harri 8fed, dydd Sadwrn Mawrth 25 ain, 2023.

Fydd mwy o fanylion a ffurflenni cais ar ein wefan cyn hir.

Ganyfenny46

Y flwyddyn nesaf fe fydd Eisteddfod y Plant a Chystadleuaeth Llenyddiaeth yr Oedolion yn ôl.

Y flwyddyn nesaf fe fydd Eisteddfod y Plant a Chystadleuaeth Llenyddiaeth yr Oedolion yn ôl. 2023.

Ganyfenny46

Eisteddfod Y Fenni 2022

Falch i gyhoeddi fod Eisteddfod Y Fenni yn ol ac yn digwydd ar ddydd Sadwrn, Mehefin 25 ain, Capel y Methodist, Y Fenni.

Fydd mwy o fanylion a ffurflenni cais ar ein wefan cyn hir.

Ganyfenny46

Mae Eisteddfod Y Fenni yn Ôl

Eisteddfod Yr Oedolion
Eglwys Y Methodistiaid, Y Fenni
25ain Mehefin 2022

Fydd mwy o fanylion a ffurflenni cais ar ein wefan cyn hir.

Ganyfenny46

Oherwydd y Coronafeirws bu rhaid canslo Eisteddfod Y Fenni

Yn anffodus, oherwydd Coronafeirws, rhaid canslo Eisteddfod yr Oedolion Y Fenni eleni. Edrychwn ymlaen at Eisteddfod lwyddiannus Yn 2021.

Unfortunately, because of the Coronavirus this year’s Abergavenny Adult Eisteddfod must be cancelled. We look forward to a successful Eisteddfod in 2021.

Ganyfenny46

CANCELLED – Eisteddfod Y Fenni 2020

Mawrth 21 2020
Eisteddfod Y Plant a Phobl Ifanc
Ysgol Brenin Harri VIII

13 Mehefin 2020
Eisteddfod Yr Oedolion
Eglwys Y Methodistiaid, Y Fenni

Fydd mwy o fanylion a ffurflenni cais ar ein wefan cyn hir.

Ganyfenny46

Y Fenni

Image used by kind permission of artist Jeremy Thomas

Ganyfenny46

Eisteddfod Y Fenni 2018

Fydd Eisteddfod Y Fenni 2019 i blant a phobl ifanc yn cael ei gynnal Dydd Sadwrn, Mawrth 30 ain yn Ysgol Gyfyn Brenin Harri VIII, Y Fenni o 9 o’r gloch ymlaen.

Fydd Eisteddfod Y Fenni 2019 i Oedolion yn cael ei gynnal Dydd Sadwrn, Mehefin 29ain yn Yr Eglwys Methodistiaid, Stryd y Castell, Y Fenni, NP7 5EH o 7 o’r gloch ymlaen. Fydd y rhagbrofion yn yr un lle o 11 o’gloch y bore.

 

Ganyfenny46

Croesawyd y cofrestriadau ar gyfer cystadleuaeth Plant

EISTEDDFOD Y FENNI DYDD SADWRN 21ain MAWRTH 2020

Mae croeso cynnes i unrhyw un gystadlu yn Eisteddfod Y Fenni, ble bynnag y maen nhw’n byw, Gallant gystadlu yn Gymraeg neu yn Saesneg, fel unigolion, neu fel aelodau o grwpiau, ysgolion neu syfydlaoedd.

Cystadlaethau

Mae cystadlaethau yn cynnwys canu (lleisiol ac offerynnol), dawnsio gwerin, dawnsio disgo a llefaru ar gyfer unigolion a grwpiau. Gellir gweld rhestr lawn yn y ffurflen gais (gwelir “Sut i gystadlu” isod).

Dyddiadau ac amseroedd

  • Dyddiad cau ar gyfer gwneud ceisiadau: 7ed Mawrth 2020
  • Cynhelir rhagbrofion (os oes mwy na 3 chais i’r gystadleuaeth) cyn yr eisteddfod.
  • Cystadlaethau terfynol ar y llwyfan: o 9 o’r gloch ymlaen, Dydd Sadwrn 21ain Mawrth 2020

Mae mwy o wybodaeth ar gael ar dudalen Cystadlaethau