Croeso i Eisteddfod Y Fenni

- sy'n rhoi cyfle i bawb gystadlu - yn bobl ifainc ac oedolion, yn lleol ac o bell, trwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg.

Sut i gystadlu – 4 i 11 oed

Mae croeso cynnes i unrhyw un gystadlu yn Eisteddfod Y Fenni, ble bynnag y maen nhw'n byw, os ydyn nhw am gystadlu yn Gymraeg neu yn Saesneg, ac os ydyn nhw'n cystadlu fel unigolion, neu fel aelodau o grwpiau neu ysgolion. Darllen mwy

Sut i gystadlu – 11 i 18 oed

Croeso i unrhyw un gystadlu sydd rhwng 11-18 oed. Does dim rhaid i chi fyw'n lleol a gallwch gystadlu naill ai yn Gymraeg neu yn Saesneg. Darllen mwy

Sut i gystadlu – 18+ oed

Mae Eisteddfod Y Fenni yn rhoi croeso cynnes i unrhyw un i gystadlu, ble bynnag y maen nhw'n byw. Gellir perfformio trwy gyfrwng y Gymraeg neu'r Saesneg. Darllen mwy

Ymweld ag Eisteddfod Y Fenni

Mae croeso mawr i ymwelwyr ddod i gefnogi’r cystadleuwyr a gwerthfawrogi’r talentau! Cynhelir gweithgareddau yng Nghymraeg a Saesneg fel fod pawb yn gallu deall a mwynhau. Darllen mwy

Hanes

Rhwng 1834 a 1853, trefnwyd 10 eisteddfod yn Y Fenni gan Gymreigyddion Y Fenni, cymdeithas sy'n dal i gyfarfod hyd heddiw. Darllen mwy

Am yr Eisteddfod

Trefnir yr Eisteddfod gan bwyllgor gwirfoddol sy`n elwa o frwdfrydedd ac arbenigedd ystod eang o athrawon, cerddorion, caredigion llenyddiaeth a chelf, rhieni a phobl ifainc. Darllen mwy

Eisiau mwy o wybodaeth?

Am fwy o wybodaeth cysylltwch ag Eisteddfod Y Fenni

Newyddion diweddar

Am y newyddion diweddarch am Eisteddfod Y Fenni darllenwch ymlaen neu dilynwch ni ar Facebook neu Trydar (Twitter)

Abergavenny Eisteddfod - 2018
Ganyfenny46 Ebr 8, 2020

Oherwydd y Coronafeirws bu rhaid canslo Eisteddfod Y Fenni

Yn anffodus, oherwydd Coronafeirws, rhaid canslo Eisteddfod yr Oedolion Y Fenni eleni. Edrychwn ymlaen at Eisteddfod lwyddiannus Yn 2021. Unfo

Abergavenny and Sugar Loaf from the castle
Ganyfenny46 Rhag 6, 2019

CANCELLED – Eisteddfod Y Fenni 2020

Mawrth 21 2020 Eisteddfod Y Plant a Phobl Ifanc Ysgol Brenin Harri VIII 13 Mehefin 2020 Eisteddfod Yr Oedolion Eglwys Y Methodistiaid, Y F

Ganyfenny46 Ion 17, 2018

Y Fenni

Image used by kind permission of artist Jeremy Thomas

Ganyfenny46 Ion 16, 2018

Eisteddfod Y Fenni 2018

Fydd Eisteddfod Y Fenni 2019 i blant a phobl ifanc yn cael ei gynnal Dydd Sadwrn, Mawrth 30 ain yn Ysgol Gyfyn Brenin Harri VIII, Y Fenni o 9 o'r