Croeso i Eisteddfod Y Fenni

- sy'n rhoi cyfle i bawb gystadlu - yn bobl ifainc ac oedolion, yn lleol ac o bell, trwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg.

Sut i gystadlu – 4 i 11 oed

Mae croeso cynnes i unrhyw un gystadlu yn Eisteddfod Y Fenni, ble bynnag y maen nhw'n byw, os ydyn nhw am gystadlu yn Gymraeg neu yn Saesneg, ac os ydyn nhw'n cystadlu fel unigolion, neu fel aelodau o grwpiau neu ysgolion. Darllen mwy

How to enter - Competitors aged 11-14

Anyone aged 11-14 is welcome to enter. You don't have to live locally and you can compete in either Welsh or English. Read more

NEW! How to enter - Competitors 15+

Mae Eisteddfod Y Fenni yn rhoi croeso cynnes i unrhyw un i gystadlu, ble bynnag y maen nhw'n byw. Gellir perfformio trwy gyfrwng y Gymraeg neu'r Saesneg. Darllen mwy

Ymweld ag Eisteddfod Y Fenni

Mae croeso mawr i ymwelwyr ddod i gefnogi’r cystadleuwyr a gwerthfawrogi’r talentau! Cynhelir gweithgareddau yng Nghymraeg a Saesneg fel fod pawb yn gallu deall a mwynhau. Darllen mwy

Hanes

Rhwng 1834 a 1853, trefnwyd 10 eisteddfod yn Y Fenni gan Gymreigyddion Y Fenni, cymdeithas sy'n dal i gyfarfod hyd heddiw. Darllen mwy

Am yr Eisteddfod

Trefnir yr Eisteddfod gan bwyllgor gwirfoddol sy`n elwa o frwdfrydedd ac arbenigedd ystod eang o athrawon, cerddorion, caredigion llenyddiaeth a chelf, rhieni a phobl ifainc. Darllen mwy

Eisiau mwy o wybodaeth?

Am fwy o wybodaeth cysylltwch ag Eisteddfod Y Fenni

Newyddion diweddar

Am y newyddion diweddarch am Eisteddfod Y Fenni darllenwch ymlaen neu dilynwch ni ar Facebook neu Trydar (Twitter)

Adult Choir
Ganyfenny46 Chwef 4, 2024

Eisteddfod Oedolion 2024

Cynhelir Eisteddfod Oedolion Y Fenni ar Ddydd Sadwrn, Mehefin 29ain, 2024. Lleoliad i’w benderfynnu.

Abergavenny Eisteddfod 2024A
Ganyfenny46 Chwef 2, 2024

Eisteddfod Y Fenni

Rydym yn falch i ddweud fod Eisteddfod Plant ac Ifanc Y Fenni ar Sadwrn Ebrill 20fed yn Ysgol Brenin Harri'r VIII 2024.

Ganyfenny46 Ion 24, 2023

Eisteddfod Y Fenni 2023

Falch i gyhoeddi fod Eisteddfod y Plant a Ieuenctid yn cael ei gynnal, ar Mawrth 25ain, 2023 yn ysgol Uwchradd Harri's 8fed Y Fenni. Fydd mwy

Ganyfenny46 Ion 24, 2023

Mae Eisteddfod Plant ac Ifanc Y Fenni nol

Manylion ar y we. Safle Ysgol Brenin Harri 8fed, dydd Sadwrn Mawrth 25 ain, 2023. Fydd mwy o fanylion a ffurflenni cais ar ein wefan cyn hir.