2019

Canlyniadau 2019

1. Cystadleuthau i Blant a Phobl Ifanc 5 -18 oed
2. Canlyniadau y Cyngerdd Mawreddog

1. Cystadleuthau i Blant a Phobl Ifanc 5 -18 oed

Cystadleuthau Llwyfan – Plant Oedran Gynradd 5 – 11

1. Llefaru unigol Bl 1, 2 a 3 Evie Mirando Payne
Ifan Glyn
2.
Unawd lleisiol  Bl. 1, 2 a 3
Naia Price Brown
Myfi McGuinness
Eira Lewis
3. Grŵp dawnsio gwerin Bl 1, 2 a 3 – dim mwy na 2 grŵp i bob sefydliad Cantref Primary School
4.
Llefaru unigol i ddysgwyr Bl 1, 2 a 3
Huw Hunt
Georgia Thomas
Lily Spencer
5.
 Unawd piano  Bl 1, 2 a 3 – cywerth â gradd 1