Yearly Archive 2020

Ganyfenny46

Oherwydd y Coronafeirws bu rhaid canslo Eisteddfod Y Fenni

Yn anffodus, oherwydd Coronafeirws, rhaid canslo Eisteddfod yr Oedolion Y Fenni eleni. Edrychwn ymlaen at Eisteddfod lwyddiannus Yn 2021.

Unfortunately, because of the Coronavirus this year’s Abergavenny Adult Eisteddfod must be cancelled. We look forward to a successful Eisteddfod in 2021.