Eisteddfod Y Fenni 2018

Ganyfenny46

Eisteddfod Y Fenni 2018

Fydd Eisteddfod Y Fenni 2019 i blant a phobl ifanc yn cael ei gynnal Dydd Sadwrn, Mawrth 30 ain yn Ysgol Gyfyn Brenin Harri VIII, Y Fenni o 9 o’r gloch ymlaen.

Fydd Eisteddfod Y Fenni 2019 i Oedolion yn cael ei gynnal Dydd Sadwrn, Mehefin 29ain yn Yr Eglwys Methodistiaid, Stryd y Castell, Y Fenni, NP7 5EH o 7 o’r gloch ymlaen. Fydd y rhagbrofion yn yr un lle o 11 o’gloch y bore.

 

About the author

yfenny46 administrator

Leave a Reply