Cystadlaethau Celf a Chrefft – 12-17 Oed

Cystadlaethau noddedig Cyngor y Dref,Y Fenni ar gyfer Celf a Llenyddiaeth.

Mae’r cystadlaethau yma ar gyfer unigolion o Gyfnod 3 a 4.

Dyddiad cau yw Mawrth 6ed 2023.

Teitl yr holl gystadlaethau yw FY NHGYMRU.

1. Llenyddiaeth.
Stori lan hyd at ddau A4. Oed 12 i 14
Stori lan hyd at dri A4. Oed 15 i 17.

2. Barddoniaeth.
Oed 12 i 14
Oed 15 i 17.

3. Celf.
Dim mwy na A3 mewn maint.
Oed 15 i 17.

4. Ffotograffiaeth.
Lluniau gwreiddiol,nid print cyfrifiadur.Dim mwy na 18cm x13cm.
Fe fydd yr ennillwyr yn derbyn gwobr ariannol.

Gwnewch yn siwr fod enw’r cystadleuydd,enw’r Ysgol ac oed ar gefn pob darn o waith.

Ddylai pob. darn o waith cael ei adael yn Theatr Melville Y Fenni o Chwefror 28ain ymlaen.