Ffurflen Gais – Pobl Ifanc 11-18 oed

Ffurflen Gais ar-lein

Cystadlaethau Llwyfan i Bobl Ifanc 11-18 oed*

Dyddiad cau i bob cystadleuaeth 9ed Mawrth 2020.

Darllenwch y manylion ar Cystadlu>Pobl ifanc 11-18 oed cyn cwblhau’r ffurflen o.g.y.dd.

Cystadleuaeth

Dewiswch y cystadleuth(au) hoffwch eu ymgeisio
 
(o leiaf 8 canwr / cantores)
(unrhyw ddull)
(Cymraeg neu Saesneg)
(manylion ar ein wefan)
(caiff yr ymgeisydd weld y darn tua 5 munud o flaen llaw)
(3 – 12 dawnsiwr; hyd at 6 munud ar y llwyfan)
(Cymraeg neu Saesneg)
(caiff yr ymgeisydd weld y darn tua 5 munud o flaen llaw)
(unrhyw ddull)
(3 – 12 dawnsiwr; hyd at 6 munud ar y llwyfan)
e.e. Cystadleuaeth rhif 27 - Soddgrwth
e.e. Cystadleuaeth rhif 29 Dagrau'r Glaw gan Robat Arwyn
Fe gysylltaf â davidwilliams177@btinternet.com i drefnu anfon copi o’r gerddoriaeth ato erbyn Mawrth 30ain.