Ffurflen Gais – Plant 5-11 Oed

EISTEDDFOD Y FENNI DYDD SADWRN 21ain MAWRTH 2020

Ffurflen gystadlu i blant ysgolion cynradd (dyddiad cau 9ed Mawrth 2018)

Cystadlaethau llwyfan i blant 5 – 11 oed

Dyddiad cau 9ed Mawrth. Dim mwy na 3 munud ar gyfer unrhyw gystadleuaeth.
Darllenwch y manylion ar y dudalen Cystadlu>Plant 5 – 11 oed cyn cwblhau’r ffurflen.

(dim bylchau)

Cystadleuaeth

Dewiswch y cystadleuth(au) hoffwch eu ymgeisio
 
clasurol, gwerin, sioe neu ffilm
Dim mwy na 2 grŵp i bob sefydliad
Cywerth â gradd 1
Cywerth â gradd 1
clasurol, gwerin, sioe neu ffilm
Dim mwy na 2 grŵp i bob sefydliad
Cywerth â gradd 2 neu uwch
Dim mwy na 2 grŵp i bob sefydliad
Cywerth â gradd 2 neu uwch
(o leiaf 5 aelod; dim mwy na 2 grŵp i bob sefydliad)
(4 - 20 plentyn; dim mwy na 2 grŵp i bob sefydliad)
1 cais yn unig i bob plentyn
(o leiaf 10 plentyn) - dim mwy na 2 gais i bob sefydliad
Nodwch os fydd eich plentyn eisiau cyfeiliant yn y rhagbrawf a'r rownd derfynol.
Anfonwch y cyfeiliant i Rosemary Williams, 7 Cwrt Newydd, Crickhowell, Powys NP8 1AQ