Cystadlu

Croeso cynnes iawn i Eisteddfod y Fenni, sy’n rhoi cyfle i bawb gystadlu – yn bobl ifainc ac oedolion, yn lleol ac o bell, trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg.

Cynhelir eisteddfod yr oedolion nesaf y 17 Mehefin 2017 o 7.30 – 10.30 y.h. yn Theatr Bwrdeistref y Fenni, ac eisteddfod y plant a’r bobl ifanc ddydd Sadwrn 25 Mawrth 2017 yn Ysgol Brenin Harri’r V111.

Mae canlyniadau’r ddwy eisteddfod yn 2016 i’w cael yma, yn ogystal â chanlyniadau’r cystadlaethau llenyddol.