Abergavenny Eisteddfod Logo

- ENGLISH

Lleoliadau

  • Ysgol Brenin Harri'r VIII, Hen Ffordd Henffordd, NP7 6EP (cystadlaethau terfynol y plant a'r bobl ifanc)
  • Theatr Bwrdeistref Y Fenni, Cross Street, NP7 5HD (cyngerdd gyda'r nos a chystadlaethau i oedolion)
  • Neuadd Capel y Methodistiaid, Stryd y Castell, NP7 5EE (rhagbrofion yr oedolion)

arrow icon graphic  Cliciwch a llusgwch mewn unrhyw gyfeiriad ar y map isod i weld unrhyw ran ohono yn fwy manwl. Defnyddiwch y botymau + a - i glosio at y llun neu i ymbellhau oddi wrtho.