Abergavenny Eisteddfod Logo

- ENGLISH

TOCYNNAU

Eisteddfod y plant

Gellwch brynu tocynnau i oedolion ar gyfer sesiynau'r dydd yn y rhagbrofion, neu gellwch dalu ar y diwrnod. Mae'r tocynnau'n ddilys ar gyfer y rhagbrofion i gyd, yn ogystal â'r cystadlaethau terfynol. Mae mynediad i blant yn rhad ac am ddim, os ydyn nhw'n cystadlu neu ddim. Llun o gynulleidfa eisteddfod y plant

Digwyddiad pobl ifanc

Gellir prynu tocynnau i oedolion ar y diwrnod wrth y drws.

Mae mynediad am ddim i blant a phobl ifanc dan 18, os ydyn nhw'n cystadlu neu ddim.

Eisteddfod yr oedolion

Rydym yn argymell archebu tocynnau ymlaen llaw ar gyfer y cystadlaethau terfynol a gynhelir fel cyngerdd gyda'r nos. Rhaid cael tocyn i ddod i mewn i Theatr y Bwrdeistref, er bod y tocynnau i blant dan 18 yn dal i fod yn rhad ac am ddim.

Gellwch brynu tocynnau yn y theatr yn Cross Street, Y Fenni, neu gellwch ffonio'r Swyddfa Docynnau ar 01873 850805.

Prisiau'r tocynnau

Digwyddiadau'r plant a'r bobl ifanc: oedolion £3.00, plant am ddim
Cyngerdd gyda'r nos yn y theatr: oedolion £10.00 a phlant am ddim