Abergavenny Eisteddfod Logo

- ENGLISH

Rhaglen

Cyngerdd Mawreddog 17 Mehefin 2017

Rhagbrofion o 11.00 y bore yng Nghapel y Methodistiaid, Castle Street, Y Fenni

Cystadlaethau terfynol a Chyngerdd Mawreddog
o 7.00 - 10.30 yr hwyr yn Theatr Bwrdeistref Y Fenni

o Perfformwyr ifanc gorau: Côr ieuenctid a pherfformiadau gorau eisteddfod y bobl ifanc
o Unawd lleisiol dan 25
o Unawd offerynnol
o Cȏr

Egwyl

o Cân o sioe gerdd
o Unawd Gymraeg
o Her Unawd

Mae tocynnau yn costio £10, ond rhaid eu cael o Swyddfa Docynnau Theatr y Bwrdeistref - 01873 850805. 

Digwyddiadau'r plant a'r bobl ifanc 25 March 2017 Ysgol Brenin Harri'r VIII, Y Fenni

Mae'r amserlenni isod yn fras iawn!

Plant 5 - 11 oed 9.00 y bore - tua 2.00 y prynhawn

1     9.00    Llefaru unigol, Cymraeg neu Saesneg, blwyddyn 1, 2 a 3
2     9.10    Unawd lleisiol blwyddyn 1, 2 a 3
3     9.20    Grŵp dawnsio gwerin blwyddyn 1, 2 a 3
4     9.30    Llefaru unigol i ddysgwyr blwyddyn 1, 2 a 3 
6     9.45    Llefaru unigol, Cymraeg neu Saesneg blwyddyn 4, 5 a 6 
7     9.55    Unawd offerynnol blwyddyn 1, 2 a 3
8     10.05   Unawd lleisiol blwyddyn 4, 5 a 6 - clasurol, gwerin, sioe neu ffilm
9     10.10   Grŵp dawnsio disgo blwyddyn 3 a 4
10   10.25   Unawd piano blwyddyn 4, 5 a 6
11   10.35   Grŵp dawnsio gwerin blwyddyn 4, 5 a 6
12   10.45   Darllen ar yr olwg gyntaf blwyddyn 4, 5 a 6
13   10.55   Unawd offerynnol blwyddyn 4, 5 a 6
14   11.00   Llefaru unigol i ddysgwyr blwyddyn 4, 5 a 6
15   11.10   Grŵp llefaru blwyddyn 6 ac iau 
16   11.30   Ensemble offerynnol blwyddyn 6 ac iau
11.45  Gwobrau celf a llenyddiaeth Cyngor Tref y Fenni
18   12.30   Deuawd neu driawd offerynnol blwyddyn 6 ac iau
19   12.40   Grŵp dawnsio disgo blwyddyn 5 a 6
17   12.50   Côr unsain neu ddeusain blwyddyn 6 ac iau

Pobl ifanc 11-18 oed: 2.15 i tua 5.30 y prynhawn

21  2.15  Llefaru neu ymson i ddysgwyr 11-14 oed
24  2.20  Unawd lleisiol - unrhyw arddull 11-14 oed
27  2.35  Unawd offerynnol agored 11-14 oed
23  2.55  Llefaru neu ymson yn Gymraeg neu Saesneg 11-14 oed
30  3.10  Dawns rydd 11-14 oed 
32  3.15  Darllen ar olwg gyntaf 15-18 oed
33  3.20  Ensemble offerynnol a / neu leisiol - unrhyw arddull 11-18 oed
34  3.40  Stori a Meim 11-18 oed
22  3.45  Unawd piano 11-14 oed
28  4.00  Darllen ar yr olwg gyntaf 11-14 oed
31  4.20  Unawd offerynnol agored 15-18 oed
25  4.35  Cyfansoddiadau cerddorol 18 oed ac iau - i'w berfformio os oes amser
29  4.45  Unawd lleisiol - unrhyw arddull 15-18 oed
36  5.05  Dweud Stori 11-18 oed
37  5.15  Llefaru neu ymson yn Gymraeg neu Saesneg 15-18 oed
20  5.25  Côr 11-18 oed

Eisteddfod yr oedolion 17 Mehefin 2017

Rhagbrofion o 11.00 y bore yng Nghapel y Methodistiaid, Castle Street, Y Fenni

Cystadlaethau terfynol a Chyngerdd Mawreddog
o 7.00 - 10.30 yr hwyr yn Theatr Bwrdeistref Y Fenni

o Perfformwyr ifanc gorau: Côr ieuenctid a pherfformiadau gorau eisteddfod y bobl ifanc
o Unawd lleisiol dan 25
o Unawd offerynnol
o Cȏr

Egwyl

o Cân o sioe gerdd
o Unawd Gymraeg
o Her Unawd