Abergavenny Eisteddfod Logo

- ENGLISH

Partneriaid CYLLIDO

Cafwyd cymorth ariannol sylweddol gan y cyrff canlynol. Mae'r Eisteddfod yn ddiolchgar iawn iddynt, nid yn unig am y cymorth hwn, ond hefyd am eu parodrwydd i roi cyngor a chymorth pan fo'r angen.

Cyngor Tref y Fenni
Cyngor Cymunedol Llandeilo Pertholau
Ymddiredolaeth James Pantyfedwen (£500)

Cyngor Tref Cil-y-coed

Cyngor Cymunedol Llanelli