Abergavenny Eisteddfod Logo

- ENGLISH

Eisteddfod yr oedolion: 17 Mehefin 2017

Cystadlaethau llenyddol

Croeso i unrhyw un gystadlu yn Eisteddfod Y Fenni, ym mhle bynnag y maent yn byw, boed trwy gyfrwng y Gymraeg neu'r Saesneg, ac mae cystadleuaethau llenyddol yn benodol i ddysgwyr hefyd, a noddir gan Goleg Gwent.

Gwelir manylion pellach a rhestr o'r cystadlaethau yn y ffurflen gais isod. 

Dyddiadau pwysig

  • Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau:  2 Mehefin 2017
  • Cyflwynir y gwobrau llenyddol yn ystod y Cyngerdd Mawreddog, Theatr Bwrdeistref Y Fenni, 7.00 - 10.00 yr hwyr, Dydd Sadwrn 17 Mehefin 2017

Cyhoeddi'r enillwyr

Os ydy'ch gwaith wedi ennill gwobr, byddwn yn gadael i chi wybod cyn yr Eisteddfod er mwyn i chi gael dod i'r cystadlaethau terfynol, ar ffurf cyngerdd, y 17 Mehefin, os mynnwch. Yn ystod y cyngerdd datgelir enillwyr y cystadlaethau llenyddol a chyflwynir y gwobrau ar y llwyfan. Os oes amser, darllenir ambell un o'r darnau buddugol.
Mae'n bosibl y bydd rhai o'r darnau buddugol hefyd yn cael eu cyhoeddi yn y wasg neu ar wefan yr eisteddfod.

Gwobrau

£30, £20, £10 i'r 3 cyntaf ym mhob cystadleuaeth.

Gwobr am y stori fer sydd er cof am Ceri Thomas - cyntaf £50, ail £20, trydydd £10

Sut i gystadlu

Cwblhewch y ffurflen gais ar-lein, sy'n cynnwys rhestr o'r cystadlaethau.

Neu gellwch ofyn am fersiwn ysgrifenedig oddi wrth Rosemary Williams a'i dychwelyd yn ôl (davidwilliams177@btinternet.com)  7 Cwrt Newydd, Crughywel, Powys, NP8 1AQ neu Mavis Griffiths (griffiths67@gmail.com) 9 St Helen's Road, Y Fenni, Sir Fynwy, NP7 5UY.

Cofiwch roi eich ffugenw yn unig ar eich gwaith.

Nodiadau

Beirniaid yn 2017 i'w cadarnhau.

  • Bydd enillwyr yn derbyn gwobrau ariannol a beirniadaethau ysgrifenedig.
  • Tynnir lluniau ar y noson, a gallant gael eu defnyddio i hybu'r eisteddfod.

Gwybodaeth bellach

Os oes unrhyw ymholiadau gennych, cysylltwch â Rosemary Williams (davidwilliams177@btinternet.com) 01873 811814.