Abergavenny Eisteddfod Logo

- ENGLISH

Eisteddfod yr oedolion: 18 Mehefin 2016

Cystadlaethau llenyddol

Croeso i unrhyw un gystadlu yn Eisteddfod Y Fenni, ym mhle bynnag y maent yn byw, boed trwy gyfrwng y Gymraeg neu'r Saesneg, ac mae cystadleuaethau llenyddol yn benodol i ddysgwyr hefyd, a noddir gan Goleg Gwent.

Gwelir manylion pellach a rhestr o'r cystadlaethau yn y ffurflen gais isod. 

Dyddiadau pwysig

  • Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: wedi ymestyn tan 2 Mehefin
  • Cyflwynir y gwobrau llenyddol yn ystod y Cyngerdd Mawreddog, Theatr Bwrdeistref Y Fenni, 7.00 - 10.00 yr hwyr, Dydd Sadwrn 18 Mehefin 2016

Cyhoeddi'r enillwyr

Os ydy'ch gwaith wedi ennill gwobr, byddwn yn gadael i chi wybod cyn yr Eisteddfod er mwyn i chi gael dod i'r cystadlaethau terfynol, ar ffurf cyngerdd, y 18 Mehefin, os mynnwch. Yn ystod y cyngerdd datgelir enillwyr y cystadlaethau llenyddol a chyflwynir y gwobrau ar y llwyfan. Os oes amser, darllenir ambell un o'r darnau buddugol.
Mae'n bosibl y bydd rhai o'r darnau buddugol hefyd yn cael eu cyhoeddi yn y wasg neu ar wefan yr eisteddfod.

Gwobrau

Rhoddir gwobr gyntaf o £30.00 i enillydd pob cystadleuaeth.

Sut i gystadlu

Cwblhewch y ffurflen gais ar-lein, sy'n cynnwys rhestr o'r cystadlaethau.

Neu gellwch gwblhau fersiwn Word o'r ffurflen gais a'i gyrru fel atodiad, ynghyd â'ch gwaith, at csellis0@gmail.com neu bostio'r copi caled gyda'ch gwaith at Mr Chris Ellis, 52 North Street, Y Fenni, NP7 7ED.
Cofiwch roi eich ffugenw yn unig ar eich gwaith.

Nodiadau

  • Ein beirniaid yn 2016 yw Manon Rhys (Cymraeg a Saesneg) ac Antoni Morgan (Dysgwyr). 
  • Bydd enillwyr yn derbyn gwobrau ariannol a beirniadaethau ysgrifenedig. 
  • Rhaid cael tocynnau mynediad o'r swyddfa docynnau i'r cyngerdd yn Theatr y Bwrdeistref; eleni byddant yn rhad ac am ddim. 
  • Tynnir lluniau ar y noson, a gallant gael eu defnyddio i hybu'r eisteddfod.

Gwybodaeth bellach

Os oes unrhyw ymholiadau gennych, cysylltwch â Chris Ellis csellis0@gmail.com (01873 853938) os gwelwch yn dda.