Abergavenny Eisteddfod Logo

- ENGLISH

EISTEDDFOD Y FENNI 15 MEHEFIN 2013

Canlyniadau'r cystadlaethau i blant cynradd

Llefaru unigol - Cymraeg neu Saesneg, Bl 1, 2 a 3

 1. Adelaide Francis Llanfair Kilgeddin
 2. Catrin Hodder Ysgol Gymraeg Y Fenni
 3. Jasmine Pacpaco OLSM

Unawd lleisiol, Bl 1, 2 a 3

 1. Rebecca O'Hara Ysgol Gymraeg Y Fenni
 2. Bethan Parry-Jones Llandeilo Pertholau
 3. Catrin Hodder Ysgol Gymraeg Y Fenni

Grŵp dawnsio gwerin, Bl 1, 2 a 3

 1. Ysgol Gymraeg Y Fenni
 2. Cantref (Skirrid)
 3. Cantref (Blorenge) & Llanfair Kilgeddin

Llefaru unigol i ddysgwyr, Bl 1, 2 a 3

 1. Max Wood Llandeilo Pertholau
 2. Adelaide Francis Llanfair Kilgeddin
 3. Bethan Parry-Jones Llandeilo Pertholau

Unawd piano, Bl 1, 2 a 3

 1. Catrin Hodder Ysgol Gymraeg Y Fenni
 2. Seren Howells Ysgol Gymraeg Y Fenni
 3. Bethan Parry-Jones Llandeilo Pertholau

Llefaru unigol - Cymraeg neu Saesneg, Bl 4,5 a 6

 1. Ioan Higgins Ysgol Gymraeg Y Fenni
 2. Edward Jackson Cantref
 3. Ffion Hodder Ysgol Gymraeg Y Fenni

Unawd offerynnol, Bl 1, 2 a 3

 1. Manon Higgins Ysgol Gymraeg Y Fenni
 2. Erin Higgins Ysgol Gymraeg Y Fenni & Lysander Myrddin-Evans Llanfair Kilgeddin

Unawd lleisiol, Bl 4, 5 a 6

 1. Katie Taylor Llanffwyst
 2. Charlie Baldwin Deri View
 3. Lily Newsom Cantref

Grŵp dawnsio disgo, Bl 3 a 4

 1. Deri View
 2. Dancemaster

Unawd piano, Bl 4, 5 a 6

 1. Lily Newsom Cantref
 2. Lydia Morris Deri View
 3. Megan Roberts Ysgol Gymraeg Y Fenni & Rose Graham Ysgol Gymraeg Y Fenni

C dawnsio gwerin, Bl 4, 5 a 6

 1. Cantref(Usk)
 2. Ysgol Gymraeg Y Fenni
 3. Deri View

Darllen ar yr olwg gyntaf, Bl 4, 5 a 6

 1. Sean Baldock Llanfair Kilgeddin
 2. Ioan Higgins Ysgol Gymraeg Y Fenni & Loti Glyn Ysgol Gymraeg Y Fenni

Unawd offerynnol, Bl 4, 5 a 6

 

 1. Gabriella Whyman Crughywel
 2. Rose Graham Ysgol Gymraeg Y Fenni & Ben Griffiths Deri View

Llefaru unigol i ddysgwyr, Bl 4, 5 a 6

 1. Edward Jackson Cantref
 2. Ella Griffiths Llandeilo Pertholau
 3. Libby Morgan Llandeilo Pertholau

Dawns unigol (bale/disgo), Bl 6 ac iau

 

 1. Annalise Ferrari OLSM
 2. Edward Jackson Cantref & Sean Baldock Llanfair Kilgeddin
 3. Abigail Harrington Llanffwyst

Dawns agored i 2 (bale, disgo, dawns neuadd)

 1. Galaxy Llanffwyst

Grŵp llefaru, Bl 6 ac iau

 1. Ysgol Gymraeg Y Fenni
 2. Llanfair Kilgeddin
 3. Llanffwyst Fawr

Ensemble offerynnol, Bl 6 ac iau

 1. Grŵp recorder Llandeilo Pertholau
 2. Cerddorfa Cantref & Deri view Pantastic

Côr unsain neu ddeusain, Bl 6 ac iau

 1. Llandeilo Pertholau
 2. Llanfair Kilgeddin
 3. Cantref

Deuawd neu driawd offerynnol, Bl 6 ac iau

 1. Ella,Lili a Hermione Llandeilo Pertholau
 2. Ioan, Manon & Rose, Ysgol Gymraeg Y Fenni
 3. Gwen and Katie Llanffwyst Fawr

Grŵp dawnsio disgo, Bl 5 a 6

 1. Deriview The Vision
 2. OLSM

Canlyniadau'r cystadlaethau 11 - 18 oed

 

Unawd piano 11-14 oed, yn cystadlu am wobr gan Mr Ted Waller

 1. Molly Bradley
 2. Esyllt Williams
 3. Bethan Roberts

Unawd llais - unrhyw arddull 11-14 oed

 1. Oliver Skinner
 2. Hannah Lindoewood

Darllen ar yr olwg gyntaf

 1. Marcus Berzolla
 2. Hannah Lindoewood
 3. Louise Trumper

Unawd llais - unrhyw arddull 15-18 oed

 1. Caitlin Prowle
 2. Ceinwen Tricker
 3. Anna Roberts & Arianwen Fields

Unawd offerynnol agored 11-14 oed

 1. Molly Bradley
 2. Katie Davies
 3. Natasha Brooker

Ensemble offerynnol neu leisiol unrhyw arddull 11-18 oed

 1. Lisa and Cara
 2. Côr Bach

Unawd Jazz/Pop 11-18 oed

 1. Rhiannon Symonds
 2. Caitlin Prowle
 3. Imogen Deacon

Drama - creu a pherfformio darn 5 munud

 1. Hannah Lindeowood

Unawd offerynnol agored 15-18 oed

 1. Rhiannon Symonds
 2. Caitlin Prowle
 3. Sarah-Jade Williams

Dawns rydd 11-14 oed

 1. Dancemaster Go-Getters

Brwydr y bandiau 11-18 oed

 1. JRC, Mayzmusik

 

Eisteddfod Y Fenni 2013 Enillwyr Llenyddiaeth Saesneg (cynradd)

Stori Bl 1 a 2

 1. Lola Foster - Llanfair Kilgeddin
 2. Lysander Myrddin Evans - Llanfair Kilgeddin
 3. Owen Birch - Ysgol Cantref

Barddoniaeth Bl 1 a 2

 1. Grace Park - Ysgol Gynradd Gilwern
 2. Oliver Jones - Llanfair Kilgeddin
 3. Lawrence Johnson - Llanfair Kilgeddin

Stori Bl 3 a 4

 1. Katherine Loxley - Llanfair Kilgeddin
 2. Lydia Morris - Deri View Primary
 3. Carys Hughes - Llanfair Kilgeddin

Barddoniaeth Bl 3 a 4

 1. Lydia Morris - Deri View
 2. Max Moebus - Llanfair Kilgeddin
 3. Adelaide Francis - Llanfair Kilgeddin

Ffeithiol Bl 3 a 4

 1. Carys Hughes - Llanfair Kilgeddin
 2. James Trumper - Llanfair Kilgeddin
 3. Theo Ribeiro - Llanfair Kilgeddin

Stori Bl 5 a 6

 1. Sean Baldock - Llanfair Kilgeddin
 2. Ruby Ellis - Ysgol Cantref
 3. Josh Edwards - Ysgol Cantref

Barddoniaeth Bl 5 a 6

 1. Sean Baldock - Llanfair Kilgeddin
 2. Ioan Higgins - Ysgol Gymraeg Y Fenni
 3. Amie Whiteman - Ysgol Cantref

Ffeithiol Bl 5 a 6

 1. Sean Baldock - Llanfair Kilgeddin
 2. Molly Williams - Llanfair Kilgeddin
 3. Frances Vaughan - Llanfair Kilgeddin

Eisteddfod Y Fenni 2013 Enillwyr Llenyddiaeth Saesneg (11-18 oed)

Stori Cyfnod Allweddol 3

 1. Molly Bradley - Ysgol Brenin Harri'r VIII
 2. Toby Miller - Ysgol Brenin Harri'r VIII
 3. Cara Newsam - Ysgol Brenin Harri'r VIII

Barddoniaeth Cyfnod Allweddol 3

 1. Emily James - Ysgol Brenin Harri'r VIII & Rhys Goodwin - Ysgol Gymraeg Gwynlliw
 2. Isobel Parry Jones - Ysgol Brenin Harri'r VIII
 3. Izzy Robertson - Ysgol Brenin Harri'r VIII

Ffeithiol Cyfnod Allweddol 4

 1. Georgiana Jones - Ysgol Haberdashers i Ferched, Trefynwy

Barddoniaeth Cyfnod Allweddol 4

 1. Georgiana Jones - Ysgol Haberdashers i Ferched, Trefynwy

 

Eisteddfod Y Fenni 2013 Enillwyr Llenyddiaeth Gymraeg

Barddoniaeth Bl 1 a 2

 1. Erin Higgins - Ysgol Gymraeg Y Fenni
 2. Manon Higgins - Ysgol Gymraeg Y Fenni

Stori Bl 1 a 2

 1. Manon Higgins - Ysgol Gymraeg Y Fenni
 2. Erin Higgins - Ysgol Gymraeg Y Fenni

Barddoniaeth Bl 5

 1. Ioan Higgins - Ysgol Gymraeg Y Fenni

Stori Bl 5 a 6

 1. Ioan Higgins - Ysgol Gymraeg Y Fenni
 2. Harriet Haylock - Ysgol Gymraeg Y Fenni

Cyfnod Allweddol 3 a 4

Stori Bl 7

 1. George Haylock - Ysgol Gymraeg Gwynllyw

 

Cystadleuaeth Gelf Cyngor Tref Y Fenni 2013

Dosbarth Derbyn

 1. Emma Davies - Ysgol Cantref

Bl 1 a 2 -

 1. Efa Mair Thomas - Ysgol Gymraeg Y Fenni
 2. Daniel Morris - Llanvihangel Crucorney
 3. Lawrence Johnson - Llanfair Kilgeddin

Bl 3 a 4 -

 1. James Trumper - Llanfair Kilgeddin
 2. Maddy Wood - Deri View Primary
 3. Holly Reynolds - Cantref Primary

Bl 5 a 6 -

 1. Alice Lang - Ysgol Cantref & Fergal Nicholls - Ysgol Cantref
 2. Millie Rowlands - Ysgol Cantref

Bl 7 - 11

 1. Georgina Jones - Ysgol Haberdashers i Ferched, Trefynwy
 2. James Morris - Ysgol Brenin Harri'r VIII
 3. Erin Shorey - Ysgol Brenin Harri'r VIII

Modelau

Dosbarth Derbyn

 1. Nia Rose - Ysgol Gymraeg Y Fenni
 2. Millie Ava Gardener - Gilwern Primary

 

Bl 3 a 4 -

 1. Lily - Mai Osborne - Deri View
 2. Sean Baldock - Llanfair Kilgeddin
 3. Adelaide Francis - Llanfair Kilgeddin

 

Bl 5 a 6 -

 1. Lauren Williams - Ysgol Cantref
 2. Dylan Beaumont - WelshDeri View
 3. India Dewfield - Ysgol Cantref & Alicia Williams - Deri View

 

Bl 7 -11

 1. Georgiana Jones - Ysgol Haberdashers i Ferched, Trefynwy

 

Cystadleuaeth Ffotograffiaeth Cyngor Tref Y Fenni 2013

 

Bl 1 a 2

 1. Samuel Moebus - Llanfair Kilgeddin
 2. Owain Harris - Ysgol Gymraeg Y Fenni

 

Bl 3 a 4

 1. Patrick Findlay - Llanfair Kilgeddin
 2. Daniel Morris - Llanvangel Crucorney
 3. Maxwell Moebus - Llanfair Kilgeddin

Bl 5 a 6

 1. Daniel Cross - Ysgol Cantref
 2. Alistair Duguid - Ysgol Cantref
 3. Henry Allman - Ysgol Cantref

Bl 7 a 8

 1. Lauren Aurelis - Ysgol Brenin Harri'r VIII
 2. Maddie Robertson - Ysgol Brenin Harri'r VIII
 3. Lucy Stockley - Ysgol Brenin Harri'r VIII

Bl 9 +

 1. Georgiana Jones Ysgol Haberdashers i Ferched, Trefynwy

 

CYSTADLEITHAU I OEDOLION

Unawd dan 25

 1. Megan Dee, Nant-y-glo
 2. Helen Davies, Porthcawl
 3. Eleanor Nicholson, Cas-gwent

Unawd offerynnol

 1. Anastasia Kryvanos, gitâr, Caerdydd
 2. John ap Evans, piano, Blaenafon

Deuwad

 1. John Davies a Jennifer Parry, Llandybie/Llangynidr
 2. Marianne Powell a Helen Pugh, Aberystwyth/Lland / Eleanor Nicholson a Caroline Hayes, Cas-gwent

Cân o Sioe Gerdd

 1. Eloise Rossiter, Casnewydd
 2. Megan Dee, Nant-y-glo
 3. Andrew Jenkins, Casnewydd

Unawd Cymraeg

 1. Efan Williams, Lledrod
 2. David Maybury, Maesteg
 3. John Davies, Llandybie

Her Unawd

 1. Andrew Jenkins, Casnewydd
 2. Peter Totterdale, Castell Nedd
 3. John Davies, Llandybie
 4. Philip Watkins, Llanymddyfri

 

CYSTADLAETHAU LLENYDDOL

Stori fer

 1. Lynda Ganatsiou
 2. 2ail Gaenor Watkins
 3. Helen Morgan

Cerdd:

 1. Lynda G.
 2. Lynda G.
 3. (Atal yr 3ydd)

Limrig: 

 1. 1af Lynda G.
 2. (Atal yr 2il a 3ydd)

Sylwadau'r beirniaid ar gael yma .

Ceir rhai o'r darnau buddugol yma .