Abergavenny Eisteddfod Logo

- ENGLISH

EISTEDDFOD Y FENNI 16 MEHEFIN 2012

CANLYNIADAU YSGOLION CYNRADD

1 Unawd llefaru - Cymraeg neu Saesneg, bl 1, 2 a 3

1 Catrin Hodder (Ysgol Gymraeg Y Fenni)
2 Katherine Loxley (Llanfair Kilgeddin)
3 Anwen Powell (Ysgol Gymraeg Y Fenni)

2 Unawd bl 1, 2 a 3

1 Catrin Hodder (Ysgol Gymraeg Y Fenni) - Siom
2 Katherine Loxley (Llanfair Kilgeddin) - Can you feel the love tonight
3 Jasmine Frio-Pacpaco (OSLM) - Yesterday's dream

3 Grŵp dawnsio gwerin bl 1, 2 a 3

1 Llanfair Kilgeddin
2 KS1 (Our Lady & St Michael's)
3 Blorenge Group (Cantref)

4 Unawd llefaru i ddysgwyr bl 1, 2 a 3

1 Carys Hughes (Llanfair Kilgeddin)
2 Ella Griffiths (Llantilio Pertholey)
3 Edward Jackson (Cantref)

5 Unawd piano bl 1, 2 a 3

1 Rose Graham, Ysgol Gymraeg Y Fenni

6 Unawd llefaru - Cymraeg neu Saesneg - bl 4,5 a 6

1 Emily James (Gilwern)
2 Lisa Davies (Cantref)
3 Esyllt Williams (Ysgol Gym Y Fenni)

7 Unawd offerynnol bl 1, 2 a 3

1 Lydia Morris (harp)
2 Rose Graham (violin)
3 James Trumper (cornet)

8 Unawd bl 4, 5 a 6

1 Lisa Davies (Cantref) - The Ash Grove
2 Ben Baker (Llanfair Kilgeddin) - Pie Jesu
3 Ffion Hodder (Ysgol Gymraeg Y Fenni) - Hufen Iâ

10 Unawd piano bl 4, 5 a 6

1 Lisa Davies
2 Ella Jackson
3 Sean Baldock

11 Grŵp dawnsio gwerin - bl 4, 5 a 6

1 Rholben Group (Cantref)
2 Skirrid Group (Cantref)
3 Llanfair Kilgeddin

12 Darllen ar yr olwg gyntaf bl 4, 5 a 6

1 Ioan Higgins (Ysgol Gymraeg Y Fenni)
2 Sean Baldock (Llanfair Kilgeddin)
2 Iestyn Powell (Ysgol Gymraeg Y Fenni)

13 Unawd offerynnol bl 4, 5 a 6

1 Lisa Davies (flute)
2= Megan Cooke (cornet
2= Taliesin Martin (cello)

14 Unawd llefaru i ddysgwyr bl 4, 5 a 6

1 James Ikin (Llanfihangel Crucorney)
2 Beth Frazer (Cantref)
3 Libby Morgan (Llantilio Pertholey)

15 Dawns unigol bl 6 ac iau

1= Sean Baldock (Llanfair Kilgeddin)
1= Ella Jackson (Cantref)
2 Lisa Davies (Cantref)

15a Dawns agored i 2 bl 6 ac iau

1 Edward & Ella Jackson (Cantref)
2 Boys r us (OLSM)
3 Holly Phelps & Zoe Watts (OLSM)

16 Grŵp llefaru bl 6 ac iau

1 Llanfair Kilgeddin
2 Cantref Yrs 5 and 6
3 Llantilio Group

17 Ensemble offerynnol bl 6 ac iau

1 Gilwern - Jubilee
2= Llantilio Pertholey - Super trouper
2= Cantref - Wimoweh and Tumbalalaika

18 Côr unsain neu ddeusain bl 6 ac iau

1 Llantilio Pertholey with World in Union
2 Cantref senior school choir with Somewhere over the Rainbow
3 Ysgol Gymraeg Y Fenni with Sospan Fach

19 Deuawd neu driawd offerynnol bl 6 ac iau

1 Lisa Davies & Cara Newsom (Cantref)

20 Grŵp dawnsio disgo bl 5 a 6

1 Dancemaster group
2 Deri View group
3 Lollypop Kids (OLSM)

 

CANLYNIADAU CYSTADLEUWYR 11-18 OED


23 Unawd piano 11-14 oed, yn cystadlu am wobr a noddwyd gan Mr Ted Waller

1 Molly Bradley
2= Joshua Large
2= Christoper Jones

24 Unawd 11-14 oed

1 Jac Ellis
2 Imogen Deacon
3 Anna Roberts

26 Unawd offerynnol 11-14 oed

1 Marina Kovaleva
2 Samuel Calway
3= Katie Davies
3= Molly Bradley

27 Darllen ar yr olwg gyntaf

1 Marcus Berzolla
2 Louise Trumper

28 Unawd 15-18 oed

1 Ceinwen Tricker
2 Jenna Tuthill
3= Lydia Davies
3= Natalie Jones

30 Ensemble offerynnol a/ neu leisiol 11-18 oed

1 The Wheatwatchers
2 Zoe and Amelia
3 Isobel Parry-Jones and Molly Bradley

31 Unawd Jazz/Pop 11-18 oed

1 Amelia Francis

32 Brwydr y bandiau 11-18 oed

1 Skool of Rock

33 Dawns rydd 11-14 oed

1 Dancemaster
2 BIG JK

35 Dawns rydd 15-18 oed

1 Dancemaster

36 Unawd piano clasurol, yn cystadlu am wobr a noddwyd gan Mr Ted Waller

1 Evan Roberts
2 Rebecca Large

37 Unawd offerynnol 15-18 oed

1 Rebecca Large
2 Evan Roberts
3 Maya Fryer

 

CYSTADLEITHAU I OEDOLION


Perfformwyr ifanc gorau, a ddewiswyd yn y prynhawn i berfformio ar y llwyfan gyda'r nos.

Evan Roberts
Rebecca Large
Marina Kovaleva
Jac Ellis (selected but did not perform)

Unawd dan 25

1 Eirlys Davies
2 Heulen Cynfal
3 Helen Davies

Unawd offerynnol, a noddwyd gan Abergavenny Music

1 Sam Ellis
2= Anastasia Kryvanos
2= Jemma Freestone

Deuawd/triawd/pedwarawd, noddwyd gan Gymdeithas Gwenynen Gwent

1 Robert & Gwynn
2 Henley & Andrew

Cân o sioe gerdd, noddwyd gan Gymdeithas Hanes Y Fenni

1 Rosamund Jones-Griffiths
2= Andrew Jenkins
2= Henley Cegielski

Unawd Cymraeg, noddwyd gan Gymreigyddion Y Fenni

1 Eirlys Davies
2 Efan Williams
3 Andrew Jenkins

Her Unawd , noddwyd gan Gymdeithas Rotari'r Fenni

1 Robert Jenkins
2 Andrew Jenkins
3 Gwenan Jones
4 Efan Williams

 

CYSTADLAETHAU LLENYDDOL

Stori fer

1af John Meurig Edwards
2ail Megan Richards
3ydd Lynda Ganatsiou

Barddoniaeth

1af John Meurig Edwards
2ail Megan Richards
3ydd Lynda Ganatsiou

 

Sylwadau'r beirniaid ar gael yma .

Ceir rhai o'r darnau buddugol yma .