Abergavenny Eisteddfod Logo

- ENGLISH

EISTEDDFOD 2011 CANLYNIADAU

CANLYNIADAU YSGOLION CYNRADD

Beirniaid: Anne Smith (cerdd), Jane Blank (llefaru) ac Emma Carlton (dawns).

Unawd llefaru - dosbarth derbyn, blwyddyn 1, 2 a 3

 1. Ffion Hodder
 2. Ioan Higgins
 3. Edward Jackson
  Sean Baldock - clod uchel

Unawd lleisiol, dosbarth derbyn, bl 1, 2 a 3

 1. Ioan Higgins, Ysgol Gymraeg Y Fenni
 2. Katherine Loxley, Llanfair Kilgeddin
  Jasmine Pacpaco, OLSM

Grŵp dawnsio gwerin, dosbarth derbyn, bl 1, 2 a 3

 1. Dawnswyr Cantref "Skirrid"
 2. Dosbarth derbyn Our Lady & St Michael
 3. Bl 1 a 2 Llanfair Kilgeddin
  Dosbarth derbyn Llanfair Kilgeddin

Unawd llefaru i ddysgwyr - dosbarth derbyn, bl 1, 2 a 3

 1. Nara Baxter
 2. William Fraser
 3. Emilia Schild

Unawd piano - dosbarth derbyn, bl 1, 2 a 3

 1. Lily Newsom, Cantref (Tarentella)
 2. Rosie Nicholls, Cantref (Jupiter)
 3. Sean Baldock (The little brook)

Unawd llefaru - bl 4, 5 a 6

 1. Emily James
 2. Esyllt Williams
 3. Iestyn Powell

Unawd offerynnol - dosbarth derbyn, bl 1,2 a 3

 1. Georgina Belcher, Ysgol Gymraeg Y Fenni
 2. Megan Williams, OLSM
 3. Ioan Higgins, Ysgol Gymraeg Y Fenni

Unawd llais bl 4, 5 a 6

 1. Tomos Brace-Jenkins, Gilwern
 2. Oliver Skinner, Archbishop Rowan Wms School (Gŵyr Harlech)
 3. Grace Walters, Gilwern (Rule the World)

Grŵp dawnsio disgo bl 3 a 4

 1. Ladies choice(OLSM)
 2. Kung Fu Fighters (OLSM)
 3. Flash dance(OLSM)
  Gilwern groovers

Unawd piano bl 4, 5 a 6

 1. Ella Summers, Ysgol Gymraeg Y Fenni
 2. Hannah Parry-Jones, Llantilio
 3. Sophie Nicholls, Cantref
  Katherine Carter-Evans

Grŵp dawnsio gwerin, bl 4, 5 a 6

 1. Dawnswyr Cantref "Gavenny"
 2. Grŵp Llanfair Kilgeddin
 3. Grŵp Our Lady & St Michael
  Dawnswyr Cantref "Usk"

Darllen ar yr olwg gyntaf bl 4, 5 a 6

 1. Emily James
 2. Louise Trumper
 3. Iestyn Powell

Unawd offerynnol bl 4, 5 a 6

 1. Lisa Davies, Cantref (telyn)
 2.  Oliver Stansfield, Gilwern School (clarinet)
 3.  Sereni Morgan (ffidil)

Unawd llefaru i ddysgwyr

 1. Libby Morgan
 2. Rachel Rimmer
  Megan Jones
 3. Ffion Shepherd

Dawns agored (i un neu ddau/ddwy)

 1. Maddie ac Olivia (OLSM)
  Tip Toe Terrific (Gilwern)
 2. Disco Divas (Gilwern)
 3. Grace Walters (Gilwern)
  Annalise Ferrari (OLSM)

Grŵp llefaru bl 6 ac iau

 1. Llanfair Kilgeddin
 2. Llanfoist Fawr

Ensemble offerynnol bl 6 ac iau

 1. Grŵp Recorder Gilwern (The teddy bears' picnic)
 2. Deri View steel pan group no. 1 (Honey Honey)
 3. Grŵp Recorder Llandeilo Pertholau (Aderyn Melyn)

Côr unsain neu ddeusain bl 6 ac iau

 1. Gilwern Senior Choir (Price Tag)
 2. Deri View 2 (Pack up your troubles)
 3. Llanfair Kilgeddin (Seek ye First)

Deuawd neu driawd bl 6 ac iau

 1. Lisa Davies, India Lesbirel a Katie Whiteman, Cantref (Celtic Times - triawd Ffliwt)
 2.  Sophie Goodings a Mair Crisp-Paterson, Archbishop Rowan Wms (Wallflower - deuawd clarinet duet)
 3. Ella Summers ac Anwen Roberts, Ysgol Gymraeg Y Fenni (Minuet -deuawd clarinet )
  Katie Mogford and Sophie Goodings, Archbishop Rowan Wms (The entertainer - deuawd clarinet)

Grŵp dawnsio disgo bl 5 a 6

 1. The Rhythm of India (Gilwern)
 2. Little Black Devils
 3. Blues ‘n Twos (OLSM)
  Dancemaster Divas

CANLYNIADAU 11-18 OED

Beirniaid: Hetty Watkins ac Angela Morris Parry. Cyfeilydd: Amy Collier.

Unawd piano 11-14 oed

 1. Anna Roberts
 2. Evan Roberts
 3. Christopher Jones

Unawd llais 11-14 oed

 1. Natalie Jones
 2. Lydia Davies
 3. Anabelle Barnes

Unawd offerynnol agored 11-14 oed

 1. Natalie Jones
 2. Bethan Cooke
 3. Katie Davies
 4. Geraint Downing

Unawd llais 15-18 oed

 1. Hannah Roper
 2. Ceinwen Tricker
 3. Meg Evans

Darllen ar yr olwg gyntaf 11-14 oed

 1. Claudia Berzolla

Ensemble offerynnol/lleisiol 11 - 18 oed

 1. Only Brass R Loud
 2. Lauren ac Alice
 3. Luke, Jack, Eddy a Harry

Unawd Jazz/Pop 11-18 oed

 1. Evan Roberts
 2. Thomas Parry

Unawd offerynnol agored 11-18 oed

 1. Maya Fryer

Darllen ar yr olwg gyntaf 15-18 oed

 1. Sam Ellis

Unawd piano 15-18 oed

 1. Harri Evans

Drama - creu a pherfformio sgets 5 munud 11-18 oed

 1. Grŵp Tredegar

Canlyniadau'r noson

Unawd dan 25:

 1. Dawn Burns
 2. Gerallt Rhys Jones
 3. Menna Cazel Davies

Unawd offerynnol:

 1. Fernando Aguera (guitar)
 2. Elen Edwards (harp)
 3. Jemma Freestone (flute)

Deuwad:

 1. Robert Jenkins and Gwyn Morris
 2. Andrew Jenkins and Beverley Parsons

Cân o sioe gerdd:

 1. Andrew Jenkins
 2. Eloise Rossiter
 3. Helen Cynfal

Cân Gymreig:

 1. Andrew Jenkins
 2. Robert Jenkins
 3. Gerallt Rhys Jones

Her Unawd Clwb Rotari'r Fenni:

 1. Andrew Jenkins
 2. Gwyn Morris
 3. John Davies
 4. Robert Jenkins

CYSTADLAETHAU CELF A LLENYDDIAETH CYNGOR TREF Y FENNI

CERDD (cyfrwng Saesneg)

DOSBARTH DERBYN

 1. Lawrence Johnson Llanfair Kilgeddin
 2. Ieuan Ellis Llanfair Kilgeddin
 3. Emily Gladson Llanfair Kilgeddin

BLYNYDDOEDD 1 a 2

 1. Thea Barnard Llanfair Kilgeddin
 2. Theo Coetsee Llanfair Kilgeddin
 3. William Gladson Llanfair Kilgeddin

BLYNYDDOEDD 3 a 4

 1. Ioan Higgins Ysgol Gymraeg Y Fenni
 2. Ffion Brown OLSM
 3. Cameron Williams Llanfair Kilgeddin

BLYNYDDOEDD 5 a 6

 1. Will Davies Cantref Primary
 2. Sean Brown OLSM
 3. Sophie Nicholls Cantref

BLYNYDDOEDD 7-11

 1. Rhys Gilson King Henry VIII
 2. Molly Bradley King Henry VIII
 3. Anna Roberts Abergavenny

BLYNYDDOEDD 12 a 13

 1. Gabriella Watt Ysgol Gyfun Gwynllyw

STORI FER (cyfrwng Saesneg)

DERBYN

 1. Ffion Williams OLSM
 2. Lysander Myrddin Evans Llanfair Kilgeddin
 3. Martha Goode Llanfoist Fawr Primary

BLYNYDDOEDD 1-2

 1. Iwan Bayliss Cantref Primary School
 2. Lydia Morris Deri View Primary School
 3. Katherine Loxley Llanfair Kilgeddin

BLYNYDDOEDD 3-4

 1. Ben Watkins Cantref Primary School
 2. Alex Betts Cantref School
 3. Max Hawkins Llantilio Pertholey

BLYNYDDOEDD YEARS 5-6

 1. Emily James Gilwern School
 2. Mary Heading Llantilio Pertholey
 3. Joe Beckingsale Cantref Primary

BLYNYDDOEDD 7-11

 1. Natalie Bains Caldicot School
 2. Evie Pearson Caldicot School
 3. Anna Roberts Abergavenny

BLYNYDDOEDD 12-13

 1. Gabriella Watt Ysgol Gyfun Gwynllyw

CERDD (Cyfrwng Cymraeg)

BLYNYDDOEDD 3-4

 1. Megan Ysgol Gymraeg y Fenni
 2. Ioan Higgins Ysgol Gymraeg Fenni
 3. Harriet Haylock Ysgol Gymraeg Y Fenni

BLYNYDDOEDD 5-6

 1. George Haylock Ysgol Gymraeg Y Fenni
 2. E.S.Williams Ysgol Gymraeg Y Fenni

STORI FER (Cyfrwng Cymraeg)

BLYNYDDOEDD 3-4

 1. Ioan Higgins Ysgol Gymraeg Y Fenni

BLYNYDDOEDD 5-6

 1. Anwen Roberts Ysgol Gymraeg Y Fenni
 2. Lowri Hodder Ysgol Gymraeg Y Fenni
 3. Lowri Bellis Ysgol Gymraeg Y Fenni

BLYNYDDOEDD 7-11

 1. Iolo Willliams Ysgol Gyfun Gwynllyw

MODELAU 3D

DERBYN

 1. Finley Cawley Cantref
 2. Mathew Watkins Cantref

BLYNYDDOEDD 1-2

 1. Sam Evans Cantref

BLYNYDDOEDD 3-4

 1. Eli Seymour Cantref
 2. Freya Hopkins Deri View
 3. Harry Binley Cantref
  Jake Webb Deri View

BLYNYDDOEDD 5-6

 1. Will Robinson Deri View
 2. Bethan Phillips Deri View
 3. Hannah Dutson Deri View

BLYNYDDOEDD 7-11

 1. Mollie Bradley KHV111 Comprehensive School

PEINTIO

DERBYN

 1. Isabella Moyle Cantref
 2. Sam Hodgins Cantref
 3. Thomas Davies Llanfoist Fawr

BLYNYDDOEDD 1-2

 1. Lydia Morris Deri View
 2. Jacob Thomas Llanfoist Fawr
 3. Thea Barnard Llanfair Kilgeddin

BLYNYDDOEDD 3-4

 1. Millie Rowlands Cantref
 2. Sean Baldock Llanfair Kilgeddin
 3. Cameron Williams Llanfair Kilgeddin
  Fergall Nicholls Cantref

BLYNYDDOEDD 5-6

 1. Theodore Hughes Cantref
 2. Isabella
 3. Morgan Wilson

Gwobr arbennig Esyllt Williams Ysgol Gymraeg Y Fenni

BLYNYDDOEDD 7-11

 1. Georgina Jones Haberdashers Monmouth Girls' School
 2. James Church King Henry V111
 3. Anna Roberts Abergavenny
  Kate Baker King Henry V111

PHOTOGRAFFIAETH

Cynradd

 1. George Haylock Ysgol Gymraeg Y Fenni
  Katie Telfer OLSM
 2. Manon Bryn Ysgol Gymraeg Y Fenni
 3. Rhiannon Mullin Ysgol Gymraeg Y Fenni

Gwobr arbennig Alexander Hemington Cantref

Ysgolion uwchradds

 1. Anna Roberts
 2. Alison Taylor KHV111 School

Cymeradwy iawn

 • Rosie Nichols
 • Amy Jones
 • Alex Clarke
 • Evie Atkins
 • Lily Mather
 • Benedict
 • Nadia Botts
 • Charlotte Griffiths
 • Nia Holder
 • John Phillips
 • Jenny Wadsworth

CYSTADLAETHAU LLENYDDOL

Limrig

 1. Megan Richards
 2. Megan Richards
 3. John Meurig Edwards

Cerdd

 1. John Meurig Edwards
 2. Lynda Ganatsiou
 3. Margaret Jones-Robinson
  T Graham Williams

Stori fer

 1. John Meurig Edwards
 2. Lynda Ganatsiou
 3. T Graham William

 

 

Sylwadau'r beirniaid ar gael yma.

 

Ceir rhai o'r darnau buddugol yma.