Abergavenny Eisteddfod Logo

- ENGLISH

EISTEDDFOD 2010 CANLYNIADAU

EISTEDDFOD Y FENNI SADWRN 19 MEHEFIN 2010  

ENILLWYR OEDRAN CYNRADD

1 - Llefaru unigol trwy gyfrwng y Gymraeg yn unig Bl 1, 2 a 3

 1. Ioan Higgins
 2. Ffion Hodder
 3. Megan Roberts

2 - Unawd Bl 1, 2 a 3

 1. Molly Hole
 2. Katherine Loxley

3 - Llefaru unigol trwy gyfrwng y Saesneg yn unig Bl 1, 2 a 3

 1. Ioan Higgins
 2. Emilia Schild
 3. Elizabeth Morgan
4 - Grwp dawnsio gwerin Bl 1, 2 a 3
 1. Blorenge (Cantref)
 2. OLSM reception group
 3. OLSM Year 3
5 - Llefaru unigol trwy gyfrwng y Gymraeg yn unig Bl 4,5 a 6
 1. Esyllt Williams
6 - Grwp dawnsio disgo, Bl 3 a 4 (o leiaf 4, dim mwy na 10)
 1. Gilwern Groovers
 2. OLSM Top Ten
 3. Indian Summer
7 - Unawd Bl 4, 5 a 6
 1. Victoria Nuttall
 2. Christie Baker
 3. Harriet Weaver & Jack Grayer
8 - Unawd piano Bl 6 ac iau
 1. Molly Bradley
 2. Bethan Roberts
 3. Isobel Parry Jones
9 - Grwp dawnsio gwerin Bl 4, 5 a 6
 1. Llanfair Kilgeddin
 2. Usk ( Cantref ) & Y Fenni ( Cantref )
10 - Darllen ar yr olwg gyntaf Bl 4, 5 a 6
 1. Molly Bradley
 2. Catriona Baker
 3. Ethan Hall
11 - Unawd offerynnol Bl 6 ac iau
 1. Molly Bradley
 2. Katie Davies
 3. Victoria Nuttall & Sophie Goodings
12 - Llefaru unigol i ddysgwyr Bl 4, 5 a 6
 1. Isobel Parry Jones
 2. James Morris & Mary Heading
 3. Jules Young
13 - Dawnsio agored (gan gynnwys bale, disgo neu neuadd ddawns) – cystadleuaeth i un neu ddau/ddwy, Bl 6 ac iau
 1. Maddy Robertson
 2. Olivia Ferrari
 3. Blues Brothers
14 - Grwp llefaru Bl 6 ac iau
 1. Gilwern Reciters
 2. Parti'r Fenni & Cantref Group
 3. Llantilio Pertholey Group
15 - Ensemble offerynnol Bl 6 ac iau (o leiaf 5, dim mwy nac 20)
 1. The Barrell Organ
 2. Cerddorfa'r Fenni
 3. OLSM ensemble
16 - Llefaru unigol trwy gyfrwng y Saesneg yn unig Bl 4, 5 a 6
 1. Emily James
 2. Lisa Davies
 3. Jack Grayer
17 - Côr lleisiau unsain neu ddeusain Bl 6 ac iau (o leiaf 5, dim mwy nac 20)
 1. Y Chwilod
 2. Gilwern Junior Choir
 3. Cantref Senior Choir
18 - Deuawd neu driawd offerynnol Bl 6 ac iau
 1. Cantref flute and harp duet
 2. Cantref flute trio
 3. Llantilio woodwind trio
19 - Grwp dawnsio disgo Bl 5 a 6 (o leiaf 4, dim mwy na 10)
 1. Dancemasters Group
 2. Red Devils ( Deri View )
 3. OLSM Cazandra etc
Cyfeilydd: Simon Oram
Beirniaid : Helen May (llais); Gareth Ritter (offerynnol); Jeff Davies (llefaru) and Kay Blackwell (dawns)
Arweinydd: Ann Bellis, Ysgol Gymraeg Y Fenni

ENILLWYR 11-18 OED

22 - Unawd piano clasurol 11-14 oed

 1. Thomas Parry
 2. Louise Hall
 3. Evan Roberts
23 - Unawd – unrhyw arddull 11-14 oed
 1. Natalie Jones
 2. Louise Hall
 3. Ceinwen Tricker

25 - Unawd offerynnol agored 11-14 oed - NEWYDD

 1. Maya Fryer
 2. Evan Roberts
 3. Bethan Cooke
27 - Unawd – unrhyw arddull 15-18 oed
 1. Megan Dee
 2. Sophia Rigby
 3. Meg Evans
28 - Darllen ar yr olwg gyntaf 15-18 oed
 1. Sam Ellis
 2. Honey Mckenna
29 - Ensemble offerynnol a/neu leisiol, unrhyw arddull 11-18 oed
 1. Only Brass are Loud
 2. Arco
 3. Caldicot Clarinet Choir & Caldicot Saxophone Choir
30 - Unawd offerynnol jazz/pop 11-18 oed
 1. Evan Roberts
 2. Daniel Coleman
31 - Dawns rydd 11-14 oed (o leiaf 3, dim mwy na 12 o ddawnswyr; dim mwy na 6 munud)
 1. Zoom
 2. Dancemasters Evolution & Boom Boom Pow

34 - Dawns rydd 15-18 oed (o leiaf 3, dim mwy na 12 o ddawnswyr; dim mwy na 6 munud)

 1. Energymass DM

35 Piano Classical Solo Age 15-18

 1. Amy Bradley
35 - Unawd piano clasurol 15-18 oed
 1. Bethan Machado
 2. Sam Ellis
 3. Sarah Jelley

Cyfeilyddion : Simon Oram ac Oliver Barton
Beirniaid : David Davies (offerynnol); Helen May (llais); Kay Blackwell (dawns); Jeff Davies (llefaru)
Arweinydd: Helen Rogers, Ysgol Gyfun Gwynllyw
Llywydd: Nick Oaten, Ysgol Brenin Harri'r VIII, Y Fenni

ENILLWYR CYSTADLAETHAU CELF A LLENYDDIAETH EISTEDDFOD Y FENNI 2010 (Oedran 4 - 18)

(noddwyd gan Gyngor Tref Y Fenni)

Llenyddiaeth - oedran cynradd (cyfrwng Saesneg)

Bl 1-2
Cerdd

 1.   Ioan Higgins Ysgol Gymraeg Y Fenni
 2. Rowane Wilde Llanfair Kilgeddin VA Primary
 3. Ben Barrell Gilwern Primary
Stori Fer
 1. Bethan Hobby Llanfoist Fawr
 2. Sian Hotton Llanfoist Fawr
 3. Holly Shannon Llanfoist Fawr
Bl 3 - 4

Cerdd

 1. Esyllt Williams Ysgol Gymraeg Y Fenni
 2. Lucy Barrell Ysgol Gilwern 
 3. Alex Ysgol Gilwern
Stori Fer
 1. Lisa Davies Ysgol Cantref
 2. Ella Jackson Ysgol Cantref
 3. Emily Rose James Ysgol Gilwern
Bl 5-6

Cerdd

 1. Molly Bradley Ysgol Cantref
 2. Stephanie Kettley Ysgol Gilwern 
 3. Isobel Thornton Ysgol Our Lady & St Michael (OLSM)
Stori Fer
 1. Katie Davies Ysgol Cantref
 2. Molly Bradley Ysgol Cantref
 3. James Morris Ysgol Deri View / Liam Robinson Ysgol Cantref
Llenyddiaeth - oedran cynradd (cyfrwng Cymraeg)

Bl 1 - 2
Cerdd

 1. Harriet Haylock Ysgol Gymraeg Y Fenni
 2. Ioan Higgins Ysgol Gymraeg Y Fenni
Stori Fer
 1.  Ioan Higgins Ysgol Gymraeg Y Fenni
Bl 3-4

Cerdd

 1. George Haylock Ysgol Gymraeg Y Fenni
 2. Esyllt Williams Ysgol Gymraeg Y Fenni
Bl 5-6

Cerdd

 1. Victoria Nuttall Ysgol Gymraeg Y Fenni
Llenyddiaeth - Enillwyr 11-18 oed (cyfrwng Saesneg)

Bl 7-11
Cerdd

 1.  Gabriella Jade Watt Ysgol Gyfun Gwynllyw
 2. Sophie Baker Ysgol Gyfun Gwynllyw
 3. Christian Morgan Williams Ysgol Gyfun Gwynllyw
Stori Fer
 1.   Jake Groves Ysgol Brenin Harri'r VIII Y Fenn
 2. Bethan Thomas Ysgol Gyfun Gwynllyw
 3. Daniel Coleman Ysgol Brenin Harri'r VIII Y Fenni

Llenyddiaeth - Enillwyr 11-18 oed (cyfrwng Cymraeg)


Bl 7-11
Cerdd

 1. Jamie Goodwin Ysgol Gyfun Tredegar
 2. Jessica Davies Ysgol Gyfun Tredegar
 

Celf - enillwyr oedran cynradd

Derbynfa

 1. Riley James - Bates OLSM
 2. Tyler Kendrick OLSM
 3. Heart Dagahoy OLSM

Bl 1 a 2

 1. Sian Holton Ysgol Llanffwyst
 2. Ellie 
 3. Jake Wise Ysgol Gilwern

Bl 3 a 4

 1. Esyllt Williams Ysgol Gymraeg Y Fenni
 2. Maddy Barrell Llantilio Pertholey
 3. Joe Gumery Llantilio Pertholey

Bl 5 a 6

 1. Ella Anderson OLSM
 2. Mary Heading Llantilio Pertholey
 3. Jemaica Bernees OLSM

Celf - enillwyr 11-18 oed

Bl 7 -11

 1. Katie Nicholls Ysgol Brenin Harri'r VIII
 2. Gabriella Jade Watt
 

Celf 3 Dimensiwn - oedran cynradd

Bl 1 a 2

 1. Lydia Morris Deri View
 2. Freya Phillips Gilwern

Bl 3 a 4

 1. Laura Aurelius Deri View
 2. Lance Lewis Deri View
 3. Beau Pollard Deri View

Bl 5 a 6

 1. James Aurelius Deri View
 2. Shaunee Ball Deri View / Lili Mae Evans Deri View


Ffotograffiaeth - enilwyr oedran cynradd

Bl 1 - 6
1 Lydia Morris Deri View
1 Phoebe Hole Llanfair Kilgeddin
3 Mollie Hole Llanfair Kilgeddin

Ffotograffiaeth - enillwyr 11-18 oed

Bl 7 - 11

 1. Jess Cox Ysgol Brenin Harri'r VIII
 2. Alice Dunlop Ysgol Brenin Harri'r VIII
 3. Bethany Fitter Ysgol Brenin Harri'r VIII

EISTEDDFOD Y FENNI 2010 - CYSTADLAETHAU'R, THATR BWRDEISTREF

Perfformwyr gorau'r prynhawn - 11-18 oed

Only Brass are Loud Y Fenni Lazybones gan Hoagie Carmichael ac
A Grand Day Out, Wallace and Gromit

Amy Bradley Y Fenni Chopin - Revolutionary Study

Natalie Jones Cwmbrân I could have dreamed all night, My Fair Lady

Bethan Machado New Inn Firedance gan David Watkins

Cystadleuaeth Enw Cartref Cerddoriaeth
Unawd dan 25
(noddwyd gan Free Press)

 1. Helen Davies Porthcawl Les Oiseaux dans la Charmille o Les Contes d'Hoffmann by Offenbach
 2. Gwenan Jones Lllanbedr Pont Steffan La dansa, Rossini
 3. Lucy Philips Glyn Ebwy Handel, Lascia chi'o pianga o Rinaldo

Unawd offerynnol dan 25
(noddwyd gan Abergavenny Music)

 1. Vicky Guise Ffliwt, o Henffordd Louis Ganne, Andante & Scherzo
 2. Sam Ellis Ffidil, o'r Fenni Cinq melodies, Prokofieff
 3. Rebecca Eldridge Bassoonist, Stratford on Avon Bozza, Recit, sicilienne a rondo

Her Unawd, noddwyd gan Gymdeithas Gymraeg Trefynwy a'r Cylch

 1. Gladys Davies John Matthews, gan Rhydian Williams
 2. Ann Tawe Craig y nos Capelau 
 3. Deborah Gorseinon Giving Notes, Victoria Wood

Cân o sioe gerdd, noddwyd gan Gymdeithas Hanes Y Fenni

 1. Lucy Phillips Glyn Ebwy I dreamed a dream o Les Miserables
 2. Helen Davies Wishing you were somehow here again o Phantom of the Opera gan Andrew Lloyd Webber
 3. Rosamund Jones-Griffiths Penhŵ Patterns o Baby

Unawd Cymraeg

 1. Robert Jenkins Aberteifi Cwm Pennant, Meirion Williams
 2. Margaret Morris Bowen Llanelli O Fab y Dyn, emyn gan George Wilcox
 3. Gwenan Jones Llanbedr Pont Steffan Nos o Haf gan Llifon Hughes Jones

Her Unawd

 1. Lorraine Webb Caerdydd N'el grave tormento, o Mitridate, gan Mozart
 2. Robert Jenkins E lucevan l'estella, o Tosca gan Puccini
 3. Emma Hughes Risca Quando m'en vo o La Boheme gan Puccini 
 4. Beverley Parsons Risca Les filles de Cadiz

CYSTADLAETHAU LLENYDDOL

Cymraeg

Stori Fer

 1. Ironic metaphor Matthew Jones
 2. Yr Ystumiwr Vic Coughtry
 3. Tansi Gwyllt Margaret Jones-Robinson

Cerdd - Newid

 1. Iolo John Meurig Edwards
 2. Somme T Graham Williams 
 3. Gweledydd Margaret Jones-Robinson

Englyn

 1. Disgybl John Ffrancon Griffith

Saesneg

Stori Fer

 1. Cobb Knutt Oliver Barton
 2. Curious Maggie Wagstaff 
 3. Menna John Meurig Edwards

Cerdd

 1. Shepherdess Margaret Jones-Robinson
 2. Katie Simpson Shirley K Shirley 
 3. Nel Helen Thresher / Dan Druff Don Grant

Limrig

 1. Lily John Meurig Edwards
 2. Lily John Meurig Edwards 
 3. Cobber David Eyles
Sylwadau'r beirniaid ar gael yma.

Ceir rhai o'r darnau buddugol yma.

Limrig