Abergavenny Eisteddfod Logo

- ENGLISH

Croeso cynnes iawn i Eisteddfod Y Fenni, sy'n rhoi cyfle i bawb gystadlu - yn bobl ifainc ac oedolion, yn lleol ac o bell, trwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg.

18 Mehefin 2016 yw'r dyddiad pwysig nesaf - cynhelir Cyngerdd Mawreddog gydag uchafbwyntiau eisteddfod y plant a'r cantorion ac offerynnwyr gorau ymysg yr oedolion. 

Gellwch weld canlyniadau eisteddfod y plant a'r bobl ifanc yma.   

Sut i gystadlu:
plant 5 - 11 oed

Cantref Choir

Sut i gystadlu:
pobl ifanc 11 - 18 oed

Sarah Pugh

Sut i gystadlu:
oedolion

How to enter 18 year old and over photo

Ymweld â'r Eisteddfod


Croeso i ymwelwyr ddod i gefnogi'r cystadleuwyr yn y rhagbrofion a'r cystadlaethau terfynol.  

Dewch i fwynhau perfformiadau o safon ardderchog!