Abergavenny Eisteddfod Logo

- ENGLISH

Croeso cynnes iawn i Eisteddfod Y Fenni, sy'n rhoi cyfle i bawb gystadlu - yn bobl ifainc ac oedolion, yn lleol ac o bell, trwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg.

Cynhaliwyd eisteddfodau eleni y 30ain o Ebrill (plant a phobl ifanc o 5 - 18) a'r 18fed o Fehefin (oedolion).  Mae canlyniadau'r ddwy eisteddfod i'w cael yma, yn ogystal â chanlyniadau'r cystadlaethau llenyddol.    

Sut i gystadlu:
plant 5 - 11 oed

Cantref Choir

Sut i gystadlu:
pobl ifanc 11 - 18 oed

Sarah Pugh

Sut i gystadlu:
oedolion

How to enter 18 year old and over photo

Ymweld â'r Eisteddfod


Croeso i ymwelwyr ddod i gefnogi'r cystadleuwyr yn y rhagbrofion a'r cystadlaethau terfynol.  

Dewch i fwynhau perfformiadau o safon ardderchog!