Abergavenny Eisteddfod Logo

- ENGLISH

Croeso cynnes iawn i Eisteddfod y Fenni, sy'n rhoi cyfle i bawb gystadlu - yn bobl ifainc ac oedolion, yn lleol ac o bell, trwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg.

Cynhelir eisteddfod yr oedolion nesaf y 17 Mehefin 2017 o 7.30 - 10.30 y.h. yn Theatr Bwrdeistref y Fenni, ac eisteddfod y plant a'r bobl ifanc ddydd Sadwrn 25 Mawrth 2017 yn Ysgol Brenin Harri'r V111.

Mae canlyniadau'r ddwy eisteddfod yn 2016 i'w cael yma, yn ogystal â chanlyniadau'r cystadlaethau llenyddol.    

Sut i gystadlu:
plant 5 - 11 oed

Cantref Choir

Sut i gystadlu:
pobl ifanc 11 - 18 oed

Sarah Pugh

Sut i gystadlu:
oedolion

How to enter 18 year old and over photo

Ymweld â'r Eisteddfod


Croeso i ymwelwyr ddod i gefnogi'r cystadleuwyr yn y rhagbrofion a'r cystadlaethau terfynol.  

Dewch i fwynhau perfformiadau o safon ardderchog!