Abergavenny Eisteddfod Logo

- ENGLISH

croeso!

Croeso cynnes iawn i Eisteddfod Y Fenni, sy'n rhoi cyfle i bawb gystadlu - yn bobl ifainc ac oedolion, yn lleol ac o bell, trwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg.

Eleni cynhelir yr Eisteddfod mewn dwy ran: bydd y plant a'r bobl ifanc yn cystadlu ar Fawrth 14 2015, a'r oedolion ar 20 Mehefin 2015.  

Sut i gystadlu:
plant 5 - 11 oed

How to enter 5-11 year olds photo

Sut i gystadlu:
pobl ifanc 11 - 18 oed

How to enter 11 - 18 year olds photo

Sut i gystadlu:
oedolion

How to enter 18 year old and over photo

Ymweld â'r Eisteddfod


Croeso i ymwelwyr ddod i gefnogi'r cystadleuwyr yn y rhagbrofion a'r cystadlaethau terfynol.  

Dewch i fwynhau perfformiadau o safon ardderchog!