Eisteddfod Y Fenni 10 Mai 2014 (plant a phobl ifanc) a 21 Mehefin (oedolion)


Croeso cynnes i Eisteddfod Y Fenni, sy'n rhoi cyfle i bawb gystadlu - yn bobl ifainc ac oedolion, yn lleol ac o bell, trwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg. Eleni cynhelir yr Eisteddfod am y 13eg tro ers ei hail-lansio ar ôl bwlch o chwe deg pump o flynyddoedd. Gweler Sut i gystadlu am fanylion pellach.

Dyddiad cau newydd i bobl 11-18 oed
Gwnewch gais ar gyfer unrhyw gystadleuaeth llwyfan cyn 30 Ebrill
Cwblhewch ffurflen gais yn "Sut i gystadlu"

Ffurflenni Electronig a Chanllawiau

Ffurflen Gais i Blant Cynradd 

Nodiadau, Rhagbrofion a gwybodaeth am Gelf a Llên  

Ffurflen gais i Bobl Ifanc 11-18 oed      

Nodiadau, Rhagbrofion a gwybodaeth am Gelf a Llên  

                                                                  

 

 

Cystadlaethau i oedolion

 

      Manylion a ffurflen gais ar gael yma

      Cystadlaethau llwyfan a llenyddol yma 


 

 

 

 

 

Gellwch ebostio Ceri Thomas ar ceri-thomas@lineone.net neu ffonio ar 01873 850379 neu gellwch ffonio Chris Watson ar 01873 853894.

Tudalen y gellir ei brintio


Os hoffech dderbyn newyddion am Eisteddfod Y Fenni byddwch mor garedig ‚ thanysgrifio i'n rhestr bostio. Ni rennir eich manylion ‚ neb arall a gallwch newid neu ddileu eich enw unrhyw amser.

Ymunwch ‚'n rhestr bostio:Background border graphic
English