2016

Canlyniadau 2016

1. Cystadlaethau i blant 5 – 11 oed
2. Cystadlaethau i bobl ifanc 11-18 oed
3. Cystadlaethau i oedolion (lleisiol ac offerynnol)
4. Cystadlaethau i oedolion (llenyddiaeth)

1.Cystadlaethau i blant 5 -11 oed

Unawd llefaru bl 1-3
1 – Gwenan Dickenson
2 – Holly Bisson
3 – Nia Parry

Unawd lleisiol bl 1-3
1 – Gwenan Dickenson
2 – Beatrice Reeder
3 – Sophia Elias

Grwp dawnsio gwerin bl 1-3
1 – Cantref Blorenge
2 – Cantref Sugar Loaf

Unawd llefaru i ddysgwyr bl 1-3
1 – Holly Bisson

Unawd llefaru bl 4-6
1 – Catrin Hodder
2 – Manon Higgins
3 – Tomos Hobbs

Unawd offerynnol bl 1-3
1 – Holly Bisson

Unawd lleisiol bl 4-6
1 – Miranda Newsam
=2 Anwen Skinner & Catrin Hodder

Unawd piano bl 4-6
1 – Seren Howells
2 – Bethan Jones Parry
3 – Joseph Barnes

Grwp dawnsio gwerin bl 4-6
1 – Severn (Cantref)
2 – Usk (Cantref)
3 – Deri View

Darllen ar yr olwg gyntaf bl 4-6
1 – Bethan Jones Parry
2 – Catrin Hodder
3 – Manon Higgins

Unawd offerynnol bl 4-6
1 – Robert Fookes
=2 – Oliver Charrington & Freddie Milne

Unawd llefaru i ddysgwyr bl 4-6
1 – Darcie Rowley
2 – Bethan Jones Parry
3 – Amelia Prosser

Grwp llefaru bl 6 ac iau
1 – Llantilio Pertholey School

Ensemble offerynnol
1 – Llantilio Recorders
2 – Grwp Celtaidd
3 – Cantref Orchestra

Deuawd offerynnol
1 – Darcie & Jayne
2 – Anna & Georgia
3 – Mari, Efa a Catrin

Grwp dawnsio disco bl 4-6
1 – Y Merched, Ysgol Gymraeg y Fenni
2 – Deri View

Côr unsain neu ddau lais
1 – Cantref
2 – Llantilio Pertholey
3 – Llanfihangel Crucorney

2. Cystadlaethau i blant 11-18 oed

Côr 11-18
1 – Côr Gwynllyw

Llefaru i ddysgwyr 11-14
1 – Christine Taylor

Unawd piano 11-14
1 – Abbie Williams
2 – Courtney Matthews
3 – Bronwen Clatworthy

Llefaru (iaith gyntaf) 11-14
1 – Ioan Higgins
2 – Rose Graham
3 – Rowena Smith

Unawd lleisiol 11-14
1 – Cerian Baulch
2 – Tegan Theobald
3 – Chloe Tapper

Cyfansoddi
1 – Lloyd Cotrell
2 – Katie Davies
3 – Ella Somers

Unawd offerynnol 11-14
1 – Rose Graham
2 – Serenni Morgan
3 – Ioan Higgins

Darllen ar yr olwg gyntaf 11-14
1 – Kai Fish
2 – Ioan Higgins
3 – Rose Graham

Unawd lleisiol 15-18
1 – Oliver Skinner
2 – Sarah Pugh
3 – Megan Thomas

Dawns rydd 11-14
1 – Phoebe Jenkins & Mya Pooles

Unawd offerynnol 15-18
1 – Katie Davies
2 – Cara Newsam

Darllen ar yr olwg gyntaf 15-18
1 – Bethan Langford

Ensemble offerynnol neu leisiol 11-18
1 – Katie & Lisa Davies
2 – Sarah Pugh & Eleanor Titley
3 – Ioan Higgins, Rowena Smith & Georgina Belcher

Stori a Meim 11-18

1 – Grwp Kai

Dweud stori 11-18
1 – Rose Graham
2 – Lily Newsam

Llefaru (iaith gyntaf) 15-18
1 – Bethan Langford
2 – Abby Newton

3. Cystadlaethau i oedolion (lleisiol ac offerynnol)

Caneuon o’r Sioeau Cerdd
1. Luke Farley, Soliloquy o Carousel
2. Andrew Jenkins, Bali Ha’i o South Pacific
3. Osian Bowen, Adre’n ôl o Les Misérables

Unawd Offerynnol
1. Anna Ho (Piano), Miroirs, Une barque sur l’océan gan Ravel
2. Christopher Green (Flute), Symudiad cyntaf, Sonata i ffliwt a phiano gan Prokofiev
3. Rowena Mayo (Clarinet), Première Rhapsodie gan Debussy

Unawd dan 25
1. Chung Ting Lam, Hai gia vinta la causa o Le Nozze di Figaro gan Mozart
2. Megan Dee, Non so piu cosa son, o Le Nozze di Figaro
3. Katie Bilner, Non disperar o Guilio Cesare gan Handel

Côr
1. Chepstow Chatelaines, Gall Bawb Ganu Cân, cerddoriaeth gan Andrea Ramsey, geiriau gan William Ayot, Toriad y Wawr (tradd), Adiemus gan Karl Jenkins.

Unawd Gymraeg
1. Andrew Jenkins, Aros Mae’r Mynyddoedd Mawr gan Meirion Williams
2. John Davies, Cwm Pennant, gan Meirion Williams
3. Osian Bowen, Elen Fwyn (traddodiadol)

Her Unawd
1. Ieuan Davies, Per me giunto gan Verdi
2. Peter Totterdale, If with all your hearts o Elijah gan Mendelssohn
3. Stefanie Harvey-Powell, Tornami a vagheggiar gan Handel
4. Efan Williams, È Serbato o I Capuleti e i Montecchi gan Bellini

4. Cystadlaethau i oedolion (llenyddiaeth)

Gellir gweld y beirniadaethau, a cheisiadau a dderbyniwyd yn electronig (cyfrwng Cymraeg), yma.

Dysgwyr
Lefel Uwch / Advanced level – 1af / 1st – Helen Morgan
Canolradd / Intermediate – 1af / 1st – David Morgan

Cyfrwng Cymraeg
Stori Fer
=1af / 1st – Chris Chetwynd
=1af / 1st – Jennifer Evans

Limrig
1af / 1st – Chris Chetwynd
2il / 2nd – Jennifer Evans
=3ydd / 3rd – 2 limrig gan Lynda Ganatsiou

Cerdd
=1af / 1st – Cyril Smith
=1af / 1st – Lynda Ganatsiou

Cyfrwng Saesneg
Cerdd
1st / 1af – Nigel Williams
2nd / 2il – Adele Cordner
3rd / 3ydd – Adele Cordner
Highly Commended – Don Grant

Limrig
=1st / 1af – Ena Bissell (also won 3rd prize with a second limerick)
=1st / 1af – Mike Greenhough
=2 – Marian Nute
=2 – Marian Nute
=3 – Jennifer Evans
=3 – Ena Bissell

Stori Fer
= 1st / 1af – Shirley Shirley
= 1st / 1af – Bryn Seabourne (not coming)
= 2nd / 2il – Lynda Ganatsiou (not coming)
= 2nd / 2il – Lynda Ganatsiou (not coming)
3rd / 3ydd – Jennifer Evans