2015

Canlyniadau 2015

Canlyniadau cystadlaethau llwyfan y plant a’r bobl ifanc

Mae canlyniadau cystadlaethau plant 5-11 oed i’w cael yma.
Dyma ganlyniadau cystadlaethau’r bobl ifanc 11-18 oed

Perfformwyr Gorau 11-18 oed – dewis y beirniaid

Dewiswyd Cara Newsam, telyn, Molly Bradley, piano a Katie Davies, ffliwt i berfformio yn ystod eisteddfod yr oedolion yn Theatr y Bwrdeistref ar Fehefin 20fed.

Canlyniadau llwyfan yr oedolion

Dyma ganlyniadau’r cystadlaethau a gynhaliwyd yn Theatr y Bwrdeistref ar 20 Mehefin 2015.