Partneriaid Cyllido

Cafwyd cymorth ariannol sylweddol gan y cyrff canlynol. Mae’r Eisteddfod yn ddiolchgar iawn iddynt, nid yn unig am y cymorth hwn, ond hefyd am eu parodrwydd i roi cyngor a chymorth pan fo’r angen.