Noddwyr corfforaethol

Mae’r eisteddfod yn hynod ddiolchgar i’r cyrff canlynol am eu cefnogaeth hael: